Individuální transfer obojživelníků 2018 - celkový přehled


Lokalita 1 (Říka, revír) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná
Skokan hnědý
Tah
   
Zpětný tah
   

Lokalita 1 (Říka, Lom) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná
Skokan hnědý
Tah
   
Zpětný tah
   

Lokalita 2*) (rybníček Lázně) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná
Skokan hnědý
Tah
   
Zpětný tah
   
*) systematicky nepřenášeno
Celkový počet přenesených obojživelníků: ---
Fotodokumentace

Pro ochranu žab při jejich migraci v lokalitě 1 bylo tak jako v roce 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 provedeno označení silnice dopravními značkami a vlastní přenos. Obdobně byla označena i lokalita 2. K označení byly nově použity dopravní značky Pozor žáby ! schválené k používání v roce 2016.

Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Správou a údržbou silnic Kroměřížska s.r.o. byly označeny oba úseky také značkami omezujících rychlost na 50 km/h.

K záchraně ohrožené ropuchy obecné v lokalitě 1 je důležité použít oba způsoby současně (t.j. označení silnice i přenos), pro snížení rychlosti projíždějících aut se mimo dopravních značek osvědčila i samotná přítomnost osob účastnících se přenosu.

Řešením je sledování a stanovení začátku tahu a operativní zajištění dostatečného počtu spolupracovníků pro přenos obojživelníků v nejkritičtější dny. K podrobnějšímu zvážení dále zůstává na lokalitě č.1 vybudování větší vodní plochy (délky cca 15 m) na protější straně rybníka (pokud tuto plochu nevyužívají jako zimoviště), případně "žabího" podchodu pod komunikací.

Poděkování patří firmě ERMONTA s.r.o. z Břestu za poskytnutí materiálu pro instalaci zábrany (v roce 2009), Ředitelství silnic Zlínského kraje a Správě a údržbě silnic Kroměřížska s.r.o. a především spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří se účastnili přenosu, Akci podporuje Zlínský kraj.

Porovnání s rokem 2008
Porovnání s rokem 2009
Porovnání s rokem 2010
Porovnání s rokem 2011

Porovnání s rokem 2012
Porovnání s rokem 2013
Porovnání s rokem 2014
Porovnání s rokem 2015
Porovnání s rokem 2016
Porovnání s rokem 2017

Pozn.: největší množství žab táhlo jako v minulých letech po soumraku a mezi 20-22 (23) hodinou (letního času). Ve srovnání s loňským rokem nedošlo již k poklesu počtu ropuch jako v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016 a předchozími. Tento pokles byl způsobený zřejmě (trvajícím) zhoršeným stavebním stavem rybníka (unikání vody).


Podrobné tabulky k jednotlivým lokalitám

Lokalita Říka – ropucha obecná

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

4.3.

-

-

instalace značek

4.3

-

-

výstavba zábrany, 8°C, polojasno

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Celkem

---

---

 


Lokalita Říka – skokan hnědý

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

Celkem

   

 


Lokalita Lom – ropucha obecná

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

Celkem

   

 


Lokalita Lom – skokan hnědý

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

Celkem

   

 


Lokalita Lázně – ropucha obecná

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

Systematicky nepřenášeno, nárazově přeneseno -- ex. do rybníčka a -- ex. zpět.

Celkem

   

 

Fotodokumentace

Rybník
Značka
Značka
Žáby
Žáby Žáby Žáby Žáby