Individuální transfer obojživelníků 2012 - celkový přehled


Lokalita 1 (Říka, lesnické učiliště) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná
Skokan hnědý
Tah
1767
44
Zpětný tah
1859
35

Sublokalita 1b (Říka, Německý lom) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná
Skokan hnědý
Tah i zpětný tah
5
288

Lokalita 2 (rybníček Lázně) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná
Skokan hnědý
Tah
373
-
Zpětný tah
68
-

Celkový počet přenesených obojživelníků do 29.4.2012: 4439
Fotodokumentace

Pro ochranu žab při jejich migraci v lokalitě 1 bylo tak jako v roce 2008, 2009, 2010 a 2011 provedeno označení silnice značkou Pozor žáby i přenos. Poprvé byla označena i lokalita 2.

Nově, ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Správou a údržbou silnic Kroměřížska s.r.o. byly označeny oba úseky "oficiální" značkou Jiné nebezpečí a v lokalitě 1 dále značkami omezujících rychlos na 50 km/h.

Pro záchranu ohrožené ropuchy obecné v této lokalitě je důležité použít oba způsoby současně (t.j. označení silnice i přenos), pro snížení rychlosti projíždějících aut se mimo dopravních značek osvědčila i samotná přítomnost osob účastnících se přenosu.

Řešením je sledování a stanovení začátku tahu a operativní zajištění dostatečného počtu dobrovolníků pro přenos obojživelníků v nejkritičtější dny. K podrobnějšímu zvážení dále zůstává na lokalitě č.1 vybudování větší vodní plochy (délky cca 15 m) na protější straně rybníka (pokud tuto plochu nevyužívají jako zimoviště), případně "žabího" podchodu pod komunikací.

Poděkování patří firmě ERMONTA s.r.o. z Břestu za poskytnutí materiálu pro instalaci zábrany (v roce 2009), dobrovolníkům, kteří se účastnili přenosu, Obci Chvalčov, která provedla instalaci některých informačních tabulí v lokalitě 2, Ředitelství silnic Zlínského kraje a Správě a údržbě silnic Kroměřížska s.r.o. Akci podporuje Zlínský kraj.

Porovnání s rokem 2008
Porovnání s rokem 2009
Porovnání s rokem 2010
Porovnání s rokem 2011

Pozn.: největší množství žab táhlo jako v minulých letech po soumraku a mezi 20-22 (23) hodinou (letního času).Podrobné tabulky k jednotlivým lokalitám

Lokalita Datum Přeneseno k rybníku Přeneseno při zpětném tahu
Počasí
Lokalita 1:
Chvalčov (Říka, lesnické učliště)
23.3.
instalace přenosných dopravních značek
30.3.
12 ex. ropucha obecná (z toho 1 amplex)
10 ex. skokan hnědý
-
8 st.C
31.3.
-
-
3 st.C , déšť se sněhem
1.4.
-
-
2 st.C
2.4.
-
-
6 st.C
3.4.
27 ex. ropucha obecná (z toho 3 F)
-
8 st.C, jasno
4.4.
instalace zábran

343 ex. ropucha obecná
(časté amplexy a samice)
24 ex. skokan hnědý

-
13 st.C, vlhkost 90 %, nejprve zataženo, pak déšť
5.4.
292 ex. ropucha obecná
10 ex. skokan hnědý
-
5 st.C, přeháňky
6.4.
48 ex. ropucha obecná
-
6 st.C, mlha
7.4.
14 ex. ropucha obecná
-
5 st.C, zataženo
8.4.
-
-
-1st.C, jasno
9.4.
-
-
3 st.C
10.4.
-
-
7 st.C
11.4.
102 ex. ropucha obecná
66 ex. ropucha obecná
10 st.C, polojasno
12.4.
70 ex. ropucha obecná
175 ex. ropucha obecná
3 ex. skokan hnědý
5,5 st.C, zataženo (po dešti)
13.4.
335 ex. ropucha obecná
248 ex. ropucha obecná
27 ex. skokan hnědý
8 st.C, zataženo, přeháňky
14.4.
111 ex. ropucha obecná
85 ex. ropucha obecná
2 ex. skokan hnědý
8 st.C, zataženo, přeháňky
15.4.
187 ex. ropucha obecná
136 ex. ropucha obecná
3 ex. skokan hnědý
7 st.C, přeháňky, mrholení
16.4. demontáž zábran
16.4.
24 ex. ropucha obecná
128 ex. ropucha obecná
7 st.C, déšť
17.4.
-
12 ex. ropucha obecná
3 st.C, polojasno
18.4.
25 ex. ropucha obecná
124 ex. ropucha obecná
polojasno
19.4.
74 ex. ropucha obecná
285 ex. ropucha obecná
trvalejší přeháňky
20.4.
52 ex. ropucha obecná
322 ex. ropucha obecná
13 st.C, déšť
21.4.
7 ex. ropucha obecná
28 ex. ropucha obecná
polojasno
22.4.
35 ex. ropucha obecná
84 ex. ropucha obecná
6 st.C, déšť
23.4.
-
56 ex. ropucha obecná
10 st.C, zataženo
24.4.
7 ex. ropucha obecná
74 ex. ropucha obecná
14 st.C, trvalejší přeháňky
25.4.
-
10 ex. ropucha obecná
12 st.C, polojasno
26.4.
-
14 ex. ropucha obecná
13 st.C, jasno
27.4
1 ex. ropucha obecná
9 ex. ropucha obecná
14 st.C, jasno
28.4.
1 ex. ropucha obecná
3 ex. ropucha obecná
15 st.C, jasno
29.4.
-
-
16 st.C, jasno
Celkem přeneseno

ropuch obecných 1767
skokanů hnědých
44

ropuch obecných 1859
skokanů hnědých 35

 

 

Lokalita
Datum
Přeneseno skokanů
Přeneseno ropuch

Lokalita 1b:
Chvalčov (Říka, Německý lom)

 

4.4.
217 (skokani sedí na ohřáté cestě)
4
5.4.
1
1
13.4.
70 (zpět)
Celkem přeneseno

skokanů hnědých 288

ropuch obecných 5

Lokalita Datum Přeneseno k rybníku Přeneseno při zpětném tahu
Počasí
Lokalita 2:
Chvalčov (rybníček Lázně)
23.4.
instalace přenosných dopravních značek
30.3.
1 ex. ropucha obecná
-
3.4.
10 ex. ropucha obecná
-
13 st.C
4.4.
87 ex. ropucha obecná
-
15 st.C
5.4.
5 ex. ropucha obecná
-
5 st.C, zataženo
7.4.
-
-
5 st.C, zataženo
8.4.
-
-
2 st.C, jasno
9.4.
-
-
6 st.C
10.4.
-
-
8 st.C
11.4.
28 ex. ropucha obecná
-
12 st.C, polojasno
12.4.
22 ex. ropucha obecná
-
7,5 st.C
13.4.
70 ex. ropucha obecná
-
9,5 st.C, zataženo
14.4.
20 ex. ropucha obecná
15 ex. ropucha obecná
9 st.C
15.4.
52 ex. ropucha obecná
3 ex. ropucha obecná
8 st.C
16.4.
10 ex. ropucha obecná
-
9 st.C
17.4.
8 ex. ropucha obecná
4 ex. ropucha obecná
5,5 st.C
18.4.
10 ex. ropucha obecná
5 ex. ropucha obecná
19.4.
20 ex. ropucha obecná
21 ex. ropucha obecná
21.4.
10 ex. ropucha obecná
5 ex. ropucha obecná
22.4.
20 ex. ropucha obecná
15 ex. ropucha obecná
8 st.C
Transfer ukončen-plně začal zpětný tah, nelze dobře rozlišit směr pohybu jednotlivých zvířat.
Celkem přeneseno

ropuch obecných 373

ropuch obecných 68

Fotodokumentace

Mapa1 Mapa2
ropucha
Přes cestu
Rybník
Rybník
znacka
Posbíráno...
Zábrana
Zábrana

Závěrečná poznámka:
V souvislosti s několika články na internetu, např. http://www.novinky.cz/domaci/264702-zabrany-a-prenaseni-zab-jsou-nesmysl-tvrdi-odbornici.html pod zavádějícím a neodúvodněně zjednodušujícím názvem Zábrany a přenášení žab jsou nesmysl, tvrdí odborníci, zdůrazňujeme, že záchranný transfer probíhá individuální "on-line" metodou, kdy nejsou obojživelníci chytáni do sběrných nádob, ale jsou přenášeni individuálně a průběžně při přechodu komunikace. Zábrana, která není nepropustná slouží jen pro zjednodušení individuálního přenosu. Tato metoda je náročnější, ale pro obojživelníky daleko šetrnější, neboť nemusí ve "kbelících" ve větších množstvích čekat několik hodin než budou přeneseni (tak jako v některých lokalitách), ale jejich pobyt v nádobách je omezen nejvýše na dobu několika minut. Nedochází proto tak jak je naznačeno v uvedených článcích (ovšem bez podrobnějšího uvedení dat z jakých je vycházeno) k jejich stresování, otravám, případně umačkání jiných druhů apod. Efektivnost metody je zřejmá z výše uvedených tabulek, kde jsou uvedeny počty fyzicky přenesených jedinců. Další jedinci, kteří prošli uvedenými úseky nejsou zahrnuti, ("asistovaný") přenos z pochopitelných důvodů probíhá pouze v době největší migrace a dopravního provozu.