Individuální transfer obojživelníků 2016 - celkový přehled


Lokalita 1 (Říka, revír) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná (RO)
Skokan hnědý (SH)
Tah
504
11
Zpětný tah
634
148

Sublokalita 1b (Říka, Německý lom) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná
Skokan hnědý
Tah
11
106
Zpětný tah
13
4

Lokalita 2*) (rybníček Lázně) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná
Skokan hnědý
Tah
54
-
Zpětný tah
6
-
*) systematicky nepřenášeno
Celkový počet přenesených obojživelníků do 18.4.2016: 1491
Fotodokumentace

Pro ochranu žab při jejich migraci v lokalitě 1 bylo tak jako v roce 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015provedeno označení silnice dopravními značkami a vlastní přenos. Obdobně byla označena i lokalita 2. K označení byly nově použity dopravní značky Pozor žáby ! schválené k používání v roce 2016.

Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Správou a údržbou silnic Kroměřížska s.r.o. byly označeny oba úseky také značkami omezujících rychlos na 50 km/h.

K záchraně ohrožené ropuchy obecné v lokalitě 1 je důležité použít oba způsoby současně (t.j. označení silnice i přenos), pro snížení rychlosti projíždějících aut se mimo dopravních značek osvědčila i samotná přítomnost osob účastnících se přenosu.

Řešením je sledování a stanovení začátku tahu a operativní zajištění dostatečného počtu spolupracovníků pro přenos obojživelníků v nejkritičtější dny. K podrobnějšímu zvážení dále zůstává na lokalitě č.1 vybudování větší vodní plochy (délky cca 15 m) na protější straně rybníka (pokud tuto plochu nevyužívají jako zimoviště), případně "žabího" podchodu pod komunikací.

Poděkování patří firmě ERMONTA s.r.o. z Břestu za poskytnutí materiálu pro instalaci zábrany (v roce 2009), Ředitelství silnic Zlínského kraje a Správě a údržbě silnic Kroměřížska s.r.o. a především spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří se účastnili přenosu, Akci podporuje Zlínský kraj.

Porovnání s rokem 2008
Porovnání s rokem 2009
Porovnání s rokem 2010
Porovnání s rokem 2011

Porovnání s rokem 2012
Porovnání s rokem 2013
Porovnání s rokem 2014
Porovnání s rokem 2015

Pozn.: největší množství žab táhlo jako v minulých letech po soumraku a mezi 20-22 (23) hodinou (letního času), narozdíl od minulých let však tah mohl pokračovat i v druhé polovině noci, kdy nebyl transfer prováděn (nízká frekvence dopravy). Tato skutečnost společně se zhoršeným stavebním stavem rybníka Říka by mohla být příčinou nižšího počtu fyzicky přenesených obojživelníků ve srovnání s loňským rokem.


Podrobné tabulky k jednotlivým lokalitám

Lokalita Říka – ropucha obecná

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

24.3.

-

-

instalace značek

26.3

0

0

výstavba zábrany, 6°C, polojasno

27.3.

3

0

6°C, polojasno

28.3.

0

0

6°C, polojasno

29.3.

3

0

7°C, jasno

30.3.

4

 

8°C, přeháňky

31.3.

63

 

10°C, jasno

1.4.

0

0

4°C, oblačno

2.4.

0

0

7°C, jasno

3.4.

16

 

12°C, polojasno

4.4.

86

 

13°C, jasno

5.4.

155

 

15°C, jasno, četné amplexy, 1/3 samic

6.4.

51

33

10°C, polojasno, zpětný tah většina samic

7.4.

61

222

10°C, déšť, při zpětném tahu asi 1 samic

8.4.

18

186

5°C, silný déšť

9.4.

22

90

4,5°C, vytrvalý déšť

10.4.

12

55

6°C, zataženo

11.4.

0

12

7°C, polojasno

12.4.

1

11

8°C, polojasno

13.4.

2

3

9°C, polojasno

14.4.

1

14

8°C, silnější přeháňky

15.4.

 

4

9°C, jasno

16.4.

6

3

10°C, polojasno

17.4.

 

1

14°C, oblačno

18.4.

0

0

9°C, přeháňky

22.4.

-

-

Demontáž zábran a značek

Celkem

504

634

 


Lokalita Říka – skokan hnědý

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

25.3.

x

x

Zjištěni 3 přejetí skokani

27.3.

3

0

cca 70 skokanů již v rybníce

29.3.

2

0

 

30.3.

3

0

 

31.3.

3

10

 

3.4.

0

2

 

5.4.

0

6

 

6..4.

0

4

 

7.4.

0

121

 

14.4.

0

4

 

16.4.

0

1

 

Celkem

11

148

 


Lokalita Lom – ropucha obecná

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

31.3.

2

0

 

3.4.

4

0

 

5.4.

5

0

 

7.4.

0

13

 

Celkem

11

13

 


Lokalita Lom – skokan hnědý

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

25.3.

x

x

Zjištěni 3 přejetí

27.3.

3

0

 

29.3.

6

0

 

30.3.

76

0

 

31.3.

20

0

 

3.4.

1

2

 

5.4.

0

2

 

Celkem

11

148

 


Lokalita Lázně – ropucha obecná

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

Systematicky nepřenášeno, nárazově přeneseno 54 ex. do rybníčka a 6 ex. zpět.

Celkem

103

3


Fotodokumentace

Mapa1 Mapa2
Cesta
Žáby
Značky
Panorama

Závěrečná poznámka:
V souvislosti s několika články na internetu v roce 2012, např. http://www.novinky.cz/domaci/264702-zabrany-a-prenaseni-zab-jsou-nesmysl-tvrdi-odbornici.html pod zavádějícím a neodúvodněně zjednodušujícím názvem Zábrany a přenášení žab jsou nesmysl, tvrdí odborníci, zdůrazňujeme, že záchranný transfer probíhá individuální "on-line" metodou, kdy nejsou obojživelníci chytáni do sběrných nádob, ale jsou přenášeni individuálně a průběžně při přechodu komunikace. Zábrana, která není nepropustná slouží jen pro zjednodušení individuálního přenosu. Tato metoda je náročnější, ale pro obojživelníky daleko šetrnější, neboť nemusí ve "kbelících" ve větších množstvích čekat několik hodin než budou přeneseni (tak jako v některých lokalitách), ale jejich pobyt v nádobách je omezen nejvýše na dobu několika minut. Nedochází proto tak jak je naznačeno v uvedených článcích (ovšem bez podrobnějšího uvedení dat z jakých je vycházeno) k jejich stresování, otravám, případně umačkání jiných druhů apod. Efektivnost metody je zřejmá z výše uvedených tabulek, kde jsou uvedeny počty fyzicky přenesených jedinců. Další jedinci, kteří prošli uvedenými úseky nejsou zahrnuti, ("asistovaný") přenos z pochopitelných důvodů probíhá pouze v době největší migrace a dopravního provozu.