Individuální transfer obojživelníků 2014 - celkový přehled


Lokalita 1 (Říka, lesnické učiliště) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná (RO)
Skokan hnědý (SH)
Tah
1644
20
Zpětný tah
1264
248

Sublokalita 1b (Říka, Německý lom) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná
Skokan hnědý
Tah
-
212
Zpětný tah
-
-

Lokalita 2 (rybníček Lázně) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná
Skokan hnědý
Tah
20
-
Zpětný tah
-
-
Celkový počet přenesených obojživelníků do 14.4.2014: 3408
Fotodokumentace

Pro ochranu žab při jejich migraci v lokalitě 1 bylo tak jako v roce 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013 provedeno označení silnice značkou Pozor žáby i přenos. Obdobně byla označena i lokalita 2.

Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Správou a údržbou silnic Kroměřížska s.r.o. byly označeny oba úseky "oficiální" značkou Jiné nebezpečí a v lokalitě 1 dále značkami omezujících rychlos na 50 km/h.

Pro záchranu ohrožené ropuchy obecné v této lokalitě je důležité použít oba způsoby současně (t.j. označení silnice i přenos), pro snížení rychlosti projíždějících aut se mimo dopravních značek osvědčila i samotná přítomnost osob účastnících se přenosu.

Řešením je sledování a stanovení začátku tahu a operativní zajištění dostatečného počtu dobrovolníků pro přenos obojživelníků v nejkritičtější dny. K podrobnějšímu zvážení dále zůstává na lokalitě č.1 vybudování větší vodní plochy (délky cca 15 m) na protější straně rybníka (pokud tuto plochu nevyužívají jako zimoviště), případně "žabího" podchodu pod komunikací.

Poděkování patří firmě ERMONTA s.r.o. z Břestu za poskytnutí materiálu pro instalaci zábrany (v roce 2009), dobrovolníkům, kteří se účastnili přenosu, Obci Chvalčov, která provedla instalaci některých informačních tabulí v lokalitě 2, Ředitelství silnic Zlínského kraje a Správě a údržbě silnic Kroměřížska s.r.o. Akci podporuje Zlínský kraj.

Porovnání s rokem 2008
Porovnání s rokem 2009
Porovnání s rokem 2010
Porovnání s rokem 2011

Porovnání s rokem 2012
Porovnání s rokem 2013

Pozn.: největší množství žab táhlo jako v minulých letech po soumraku a mezi 20-22 (23) hodinou (letního času).


Podrobné tabulky k jednotlivým lokalitám

Lokalita Říka – ropucha obecná

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

21.3.

150

-

13°C, jasno, instalace dopr. značek

22.3.

103

-

14°C, jasno, instalace zábran

23.3.

260

-

10°C, mrholení

24.3.

-

-

6°C, mrholení, a zataženo

25.3.

-

-

5°C, jasno

26.3.

4

-

5°C, jasno

27.3.

96

-

7°C, jasno

28.3.

234 (hodně F)

2

8°C, jasno

29.3.

236

4

9°C, jasno

30.3.

164

53

10°C, jasno, přechod na letní čas

31.3.

99

74

11°C, polojasno

1.4.

65

226

12°C, jasno

2.4.

82

224

12°C, jasno

3.4.

77

255

13°C, jasno

4.4.

60

85

12°C, jasno

5.4.

5

71

11°C, jasno, demontáž zábran

6.4.

5

133

14°C, jasno

7.4.

4

93

15°C, jasno

8.4.

-

40

13°C, přeháňky

9.4.

-

-

13°C, polojasno

10.4.

-

-

6°C, polojasno

11.4.

-

3

8°C, oblačno

12.4.

-

1

12°C, polojasno

13.4.

-

-

15°C, zataženo

14.4.

-

-

7°C, přeháńky, demontáž dopr. značek

Celkem

1644

1264

 

Lokalita Říka – skokan hnědý

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

22.3.

19

-

24.3.

1

-

28.3.

-

1

7.4.

-

1

8.4.

-

246

Celkem

20

248

Lokalita Lom – skokan hnědý

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

23.3.

210

-

28.3.

2

-

Celkem

212

-

 

Lokalita Lázně – ropucha obecná

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

29.3.

20

-

Celkem

20

-

cíleně nepřenášeno

Fotodokumentace

Mapa1 Mapa2
prejete ropuchy
zabrana1
zabrana2
znacka1
znacka2
znacka3
v bezpečí 1
v bezpečí 2

Závěrečná poznámka:
V souvislosti s několika články na internetu v roce 2012, např. http://www.novinky.cz/domaci/264702-zabrany-a-prenaseni-zab-jsou-nesmysl-tvrdi-odbornici.html pod zavádějícím a neodúvodněně zjednodušujícím názvem Zábrany a přenášení žab jsou nesmysl, tvrdí odborníci, zdůrazňujeme, že záchranný transfer probíhá individuální "on-line" metodou, kdy nejsou obojživelníci chytáni do sběrných nádob, ale jsou přenášeni individuálně a průběžně při přechodu komunikace. Zábrana, která není nepropustná slouží jen pro zjednodušení individuálního přenosu. Tato metoda je náročnější, ale pro obojživelníky daleko šetrnější, neboť nemusí ve "kbelících" ve větších množstvích čekat několik hodin než budou přeneseni (tak jako v některých lokalitách), ale jejich pobyt v nádobách je omezen nejvýše na dobu několika minut. Nedochází proto tak jak je naznačeno v uvedených článcích (ovšem bez podrobnějšího uvedení dat z jakých je vycházeno) k jejich stresování, otravám, případně umačkání jiných druhů apod. Efektivnost metody je zřejmá z výše uvedených tabulek, kde jsou uvedeny počty fyzicky přenesených jedinců. Další jedinci, kteří prošli uvedenými úseky nejsou zahrnuti, ("asistovaný") přenos z pochopitelných důvodů probíhá pouze v době největší migrace a dopravního provozu.