Individuální transfer obojživelníků 2013 - celkový přehled


Lokalita 1 (Říka, lesnické učiliště) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná (RO)
Skokan hnědý (SH)
Tah
1637
13
Zpětný tah
1300
8

Sublokalita 1b (Říka, Německý lom) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná
Skokan hnědý
Tah
38
373
Zpětný tah
-
21

Lokalita 2 (rybníček Lázně) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná
Skokan hnědý
Tah
84
-
Zpětný tah
6
-

Celkový počet přenesených obojživelníků do 30.4.2013: 3480
Fotodokumentace

Pro ochranu žab při jejich migraci v lokalitě 1 bylo tak jako v roce 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 provedeno označení silnice značkou Pozor žáby i přenos. Obdobně byla označena i lokalita 2.

Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Správou a údržbou silnic Kroměřížska s.r.o. byly označeny oba úseky "oficiální" značkou Jiné nebezpečí a v lokalitě 1 dále značkami omezujících rychlos na 50 km/h.

Pro záchranu ohrožené ropuchy obecné v této lokalitě je důležité použít oba způsoby současně (t.j. označení silnice i přenos), pro snížení rychlosti projíždějících aut se mimo dopravních značek osvědčila i samotná přítomnost osob účastnících se přenosu.

Řešením je sledování a stanovení začátku tahu a operativní zajištění dostatečného počtu dobrovolníků pro přenos obojživelníků v nejkritičtější dny. K podrobnějšímu zvážení dále zůstává na lokalitě č.1 vybudování větší vodní plochy (délky cca 15 m) na protější straně rybníka (pokud tuto plochu nevyužívají jako zimoviště), případně "žabího" podchodu pod komunikací.

Poděkování patří firmě ERMONTA s.r.o. z Břestu za poskytnutí materiálu pro instalaci zábrany (v roce 2009), dobrovolníkům, kteří se účastnili přenosu, Obci Chvalčov, která provedla instalaci některých informačních tabulí v lokalitě 2, Ředitelství silnic Zlínského kraje a Správě a údržbě silnic Kroměřížska s.r.o. Akci podporuje Zlínský kraj.

Porovnání s rokem 2008
Porovnání s rokem 2009
Porovnání s rokem 2010
Porovnání s rokem 2011

Porovnání s rokem 2012

Pozn.: největší množství žab táhlo jako v minulých letech po soumraku a mezi 20-22 (23) hodinou (letního času).Podrobné tabulky k jednotlivým lokalitám

Lokalita 1a: Chvalčov (Říka, lesnické učliště)

Datum

Přeneseno k rybníku

Přeneseno při zpětném tahu

Počasí

17.4.

Instalace zábrany

15 oC, polojasno

18.4.

517 RO, 6 SH

-

18 oC, polojasno

19.4.

352 RO, 4 SH

-

9 oC, trvalejší déšť

20.4.

225 RO, 3 SH

2 SH

7 oC, zataženo

21.4.

184 RO

11 RO

9 oC, polojasno

22.4.

105 RO

270 RO, 6 SH

14 oC, polojasno

23.4.

148 RO

515 RO, 3 SH

14 oC, polojasno

24.4.

92 RO

254 RO, 2 SH

15 oC, jasno

25.4.

Demontáž zábran, max. teplota během dne 25 oC

25.4.

12 RO

145 RO

16 oC, jasno

26.4.

2 RO

68 RO

18 oC, jasno

27.4.

-

18 RO

17 oC, zataženo

28.4.

-

8 RO

11 oC, oblačno

29.4.

-

3 RO

15 oC, oblačno

30.4.

-

1 RO

14 oC, polojasno

Dosud přeneseno

1637 RO, 13 SH

1300 RO 8 SH

 

Lokalita 1b: Chvalčov (lom)

Datum

Přeneseno k lomu

Přeneseno při zpětném tahu

18.4.

26 RO, 82 SH

-

19.4.

10 RO, 280 SH

-

20.4.

2 RO, 11 SH

-

21.4.

-

9 RO

23.4.

-

12 RO

Celkem přeneseno

38 RO, 373 SH

21 RO

Lokalita 2: Chvalčov (Lázně)

Datum

Přeneseno k rybníku

Přeneseno při zpětném tahu

18.4.

20 RO

-

19.4.

35 RO

-

20.4.

10 RO

-

21.4.

10 RO

-

22.4.

5 RO

-

23.4.

4 RO

-

25.4.

-

6 RO

Dále nepřenášeno

 

 

Celkem přeneseno

84 RO

6 RO

Pozn.: pro nízkou frekvenci dopravy přenášeni pouze obojživelníci, kteří uvízli v příkopu


Celkem přeneseno

Ropucha obecná

Skokan hnědý

Tah

1759

386

Zpětný tah

1327

8

Fotodokumentace

Mapa1 Mapa2
prejete ropuchy
zabrana1
zabrana2
znacka1
znacka2
znacka3
v bezpečí 1
v bezpečí 2

Závěrečná poznámka:
V souvislosti s několika loňskými články na internetu, např. http://www.novinky.cz/domaci/264702-zabrany-a-prenaseni-zab-jsou-nesmysl-tvrdi-odbornici.html pod zavádějícím a neodúvodněně zjednodušujícím názvem Zábrany a přenášení žab jsou nesmysl, tvrdí odborníci, zdůrazňujeme, že záchranný transfer probíhá individuální "on-line" metodou, kdy nejsou obojživelníci chytáni do sběrných nádob, ale jsou přenášeni individuálně a průběžně při přechodu komunikace. Zábrana, která není nepropustná slouží jen pro zjednodušení individuálního přenosu. Tato metoda je náročnější, ale pro obojživelníky daleko šetrnější, neboť nemusí ve "kbelících" ve větších množstvích čekat několik hodin než budou přeneseni (tak jako v některých lokalitách), ale jejich pobyt v nádobách je omezen nejvýše na dobu několika minut. Nedochází proto tak jak je naznačeno v uvedených článcích (ovšem bez podrobnějšího uvedení dat z jakých je vycházeno) k jejich stresování, otravám, případně umačkání jiných druhů apod. Efektivnost metody je zřejmá z výše uvedených tabulek, kde jsou uvedeny počty fyzicky přenesených jedinců. Další jedinci, kteří prošli uvedenými úseky nejsou zahrnuti, ("asistovaný") přenos z pochopitelných důvodů probíhá pouze v době největší migrace a dopravního provozu.