Individuální transfer obojživelníků 2015 - celkový přehled


Lokalita 1 (Říka, lesnické učiliště) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná (RO)
Skokan hnědý (SH)
Tah
1618
14
Zpětný tah
1336
24

Sublokalita 1b (Říka, Německý lom) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná
Skokan hnědý
Tah
7
302
Zpětný tah
-
3

Lokalita 2 (rybníček Lázně) - počet přenesených obojživelníků

Ropucha obecná
Skokan hnědý
Tah
103
-
Zpětný tah
3
-

Celkový počet přenesených obojživelníků do 26.4.2015: 3410
Fotodokumentace

Pro ochranu žab při jejich migraci v lokalitě 1 bylo tak jako v roce 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 provedeno označení silnice značkou Pozor žáby i přenos. Obdobně byla označena i lokalita 2.

Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Správou a údržbou silnic Kroměřížska s.r.o. byly označeny oba úseky "oficiální" značkou Jiné nebezpečí a v lokalitě 1 dále značkami omezujících rychlos na 50 km/h.

Pro záchranu ohrožené ropuchy obecné v této lokalitě je důležité použít oba způsoby současně (t.j. označení silnice i přenos), pro snížení rychlosti projíždějících aut se mimo dopravních značek osvědčila i samotná přítomnost osob účastnících se přenosu.

Řešením je sledování a stanovení začátku tahu a operativní zajištění dostatečného počtu spolupracovníků pro přenos obojživelníků v nejkritičtější dny. K podrobnějšímu zvážení dále zůstává na lokalitě č.1 vybudování větší vodní plochy (délky cca 15 m) na protější straně rybníka (pokud tuto plochu nevyužívají jako zimoviště), případně "žabího" podchodu pod komunikací.

Poděkování patří firmě ERMONTA s.r.o. z Břestu za poskytnutí materiálu pro instalaci zábrany (v roce 2009), Ředitelství silnic Zlínského kraje a Správě a údržbě silnic Kroměřížska s.r.o. a především spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří se účastnili přenosu, Akci podporuje Zlínský kraj.

Porovnání s rokem 2008
Porovnání s rokem 2009
Porovnání s rokem 2010
Porovnání s rokem 2011

Porovnání s rokem 2012
Porovnání s rokem 2013
Porovnání s rokem 2014

Pozn.: největší množství žab táhlo jako v minulých letech po soumraku a mezi 20-22 (23) hodinou (letního času).


Podrobné tabulky k jednotlivým lokalitám

Lokalita Říka – ropucha obecná

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

25.3.

-

-

instalace značek

26.3.

-

-

instalace zábrany

27.3.

17

-

6°C, přeháňky

28.3.

-

-

5,5°C, zataženo

29.3.

2

-

7°C, zataženo, přechod na letní čas

30.3.

3

-

4°C, polojasno, déšť se sněhem, pak polojasno

31.3.

-

-

5°C, přeháňky, silný vítr

1.4.

-

-

2°C, sněhové přeháňky

2.4.

-

-

1°C, oblačno

3.4.

-

-

4°C, polojasno

4.4.

-

-

2°C, polojasno

5.4.

-

-

2°C, polojasno

6.4.

-

-

1,5°C, polojasno

7.4.

-

-

6°C, jasno

8.4.

-

-

6°C, polojasno

9.4.

40

-

7°C, jasno

10.4.

183

-

10°C, jasno

11.4.

254

-

13°C, jasno

12.4.

410

-

10°C, jasno, četné amplexy

13.4.

154

-

8°C, zataženo

14.4.

151

17

9°C, oblačno, četné amplexy i samice

15.4.

187

118

14°C, jasno, četné amplexy mnoho samic (i ven)

16.4.

179

217

12°C, oblačno

17.4.

24

288

7°C, oblačno, přeháňka, 1 čolek horský samice do rybníka

18.4.

-

75

5°C, oblačno

19.4.

-

254

8°C, polojasno

20.4.

11

225

9°C, polojasno, demontáž zábrany

21.4.

-

54

10°C, polojasno

22.4.

1

29

9°C, jasno

23.4.

-

12

10°C, jasno

24.4.

2

36

13°C, jasno

25.4.

-

8

13°C, jasno

26.4.

-

3

14°C, jasno

27.4.

Demontáž značek.

Celkem

1618

1336

 


Lokalita Říka – skokan hnědý

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

28.3.

10

-

30.3.

2

-

10.4.

2

3

14.4.

-

8

16.4.

-

2

17.4.

-

5

20.4.

-

1

24.4.

-

2

26.4.

-

3

Celkem

14

24


Lokalita Lom – ropucha obecná

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

23.3.

1

-

30.3.

4

-

10.4.

2

-

Celkem

7

-

 


Lokalita Lom – skokan hnědý

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

27.3.
150
-
28.3.
40
-
29.3.
75
-
30.3.
37
-
9.4.
-
3

Celkem

302

3


Lokalita Lázně – ropucha obecná

Datum

Tah

Zpětný tah

Pozn.

9.4.
10
-
11.4.
20
-
12.4.
28
-
13.4.
4
-
14.4.
5
1
15.4.
26
-
16.4.
10
2

Celkem

103

3


Fotodokumentace

Mapa1 Mapa2
Cesta
Žáby
Značky
Panorama

Závěrečná poznámka:
V souvislosti s několika články na internetu v roce 2012, např. http://www.novinky.cz/domaci/264702-zabrany-a-prenaseni-zab-jsou-nesmysl-tvrdi-odbornici.html pod zavádějícím a neodúvodněně zjednodušujícím názvem Zábrany a přenášení žab jsou nesmysl, tvrdí odborníci, zdůrazňujeme, že záchranný transfer probíhá individuální "on-line" metodou, kdy nejsou obojživelníci chytáni do sběrných nádob, ale jsou přenášeni individuálně a průběžně při přechodu komunikace. Zábrana, která není nepropustná slouží jen pro zjednodušení individuálního přenosu. Tato metoda je náročnější, ale pro obojživelníky daleko šetrnější, neboť nemusí ve "kbelících" ve větších množstvích čekat několik hodin než budou přeneseni (tak jako v některých lokalitách), ale jejich pobyt v nádobách je omezen nejvýše na dobu několika minut. Nedochází proto tak jak je naznačeno v uvedených článcích (ovšem bez podrobnějšího uvedení dat z jakých je vycházeno) k jejich stresování, otravám, případně umačkání jiných druhů apod. Efektivnost metody je zřejmá z výše uvedených tabulek, kde jsou uvedeny počty fyzicky přenesených jedinců. Další jedinci, kteří prošli uvedenými úseky nejsou zahrnuti, ("asistovaný") přenos z pochopitelných důvodů probíhá pouze v době největší migrace a dopravního provozu.