spacer

 

 

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
5-10
5-9
Délka předloktí (mm)
30-36
31,3-35
Délka těla (mm)
40-54
39-54
Délka ocasu (mm)
30-42
30-41

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
-
-
Délka předloktí (mm)
-
-
M-samci, F-samice
Popis.
Malý druh netopýra. Podobný netopýru hvízdavému. Na rozdíl od netopýra hvízdavého a nejmenšího je 5. prst křídla větší než 42 mm, hřbetní strana uropatagia je do poloviny osrstěna (u netopýra hvízdavého jen do 1/3), druhý řezák přesahuje nižší vrchol prvního a palec křídla je přibližně stejně dlouhý jako zápěstní kloub (u n. hvízdavého je o poznání kratší). Má taky relativně delší boltec (většinou nad 12 mm), který při přehnutí dopředu zpravidla přesahuje úroveň čenichu.
Na rozdíl od netopýra Saviova je hřbetní srst kaštanově hnědá (ne zlatá), obličej a boltce tmavohnědé (ne černé).
2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
Lesní druh, preferuje nížiny s dostatkem vody, zejména listnaté lužní lesy.


Stav ve zkoumané oblasti:
0 letní kolonie, 0 zimní kolonie, pouze jeden letní nález (pomocí detektoru), rozmnožování neprokázáno. Tento druh byl v území zjištěn vůbec poprvé.
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Vodní plochy (rybníky) v lesním komplexu.
 
3. Způsob života
Letní kolonie 50-150 samic ve štěrbinách budov, za kůrou a v dutinách stromů, od července do poloviny září harémy (samec a 3-10 samic). Při podzimních přeletech osídlují samci různé štěrbinové úkryty (skuliny ve zdech chat, za dřevěným obložením budov či v ptačích budkách) a ozývají se odsud někdy i v průběhu noci vrzavým hlasem. Zřejmě tak lákají proletující samice. Zimování zjištěno v ČR jen jednou.
Potrava.
Loví v letu nad pasekami, cestami, okraji lesa a vodou. Potravu tvoří dvoukřídlí, síťokřídlí a ploštice.
4. Echolokace
Nejsilnější frekvence echolokačních signálů 38 kHz.
 
5. Zajímavosti
Nejvyšší známý věk 11 let. Nejdelší přelety až do 1900 km. Hojnější v jižních Čechách.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. silně ohrožený druh.
Ve vymezeném území patří mezi nejvzácnější druhy.
   
 
 
 
imagespacer