spacer

 

 

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
4-8
-
Délka předloktí (mm)
28-34
-
Délka těla (mm)
36-51
-
Délka ocasu (mm)
23-36
-

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
-
-
Délka předloktí (mm)
-
-
M-samci, F-samice
Popis.
Velmi malý druh netopýra. Velmi podobný netopýru hvízdavému, od kterého je nejlépe odlišitelný v letu podle ultrazvukových signálů o vyšší frekvenci. U netopýra hvízdavého sahá osrstění hřbetní strany uropatagia do třetiny jeho délky, celkové zbarvení je světle hnědé, penis dospělého samce oranžově hnědý bez středového proužku, na špičce světlejší. Hmotnost a rozměry nepatrně menší. Podobný netopýru parkovému, ale menší, 5. prst křídla menší než 42 mm, druhý horní řezák nepřesahuje vrchol prvního,
hřbetní strana uropatagia je jen do 1/3 osrstěna.2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
Výskyt není zcela zmapován, dává přednost lužním lesům nížin. Zcela jistě chybí v jehličnatých lesích a na horách.


Stav ve zkoumané oblasti:
 
3. Způsob života
Typický štěrbinový druh. Letní kolonie 10-100 samic nejčastěji v budkách a dutinách nebo pod kůrou stromů, ve štěrbinách budov i několik set samic. Samice mají 2 mláďata. Zimoviště nejsou známa.
Potrava.
Loví drobný hmyz kolem stromů a nad vodou.
4. Echolokace
Nejsilnější frekvence echolokačních signálů 53-55 kHz.
 
5. Zajímavosti
Ve vhodném prostředí hojný (v nivách Moravy a Dyje).
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. není ohrožen.
Ve vymezeném území nezjištěn.
   
 
 
 
imagespacer