Všechny druhy u nás žijících netopýrů řadíme k řádu letounů (Chiroptera). Tento řád se dále dělí na podřád kaloni (Megachiroptera) - asi 160 druhů a netopýři (Microchiroptera) - asi 900 druhů. Všechny druhy netopýrů zjištěné v ČR (24) řadíme dále do čeledí vrápencovití (Rhinolophidae) - 2 druhy a netopýrovití (Vespertilionidae) - 22 druhů.


 

 

Kaloň egyptský (Rousettus aegyptiacus)
Kypr

 

spacerLetouni jsou jediní obratlovci kromě ptáků, kteří mohou aktivně létat. K orientaci používají netopýři echolokaci (vydávání ultrazvukových "výkřiků" a zachycování odražených vln). Oproti převážně býložavým kaloňům se všechny naše druhy netopýrů živí především hmyzem a jinými bezobratlými. Zimní období přečkávají v zimovištích (např. jeskyně a jiné podzemní prostory, sklepy budov). Během zimování mají netopýři snížené tělní pochody (tzv. hibernace).
spacer
   
 
 
 
imagespacer