spacer

 

 

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
5-10
4-9
Délka předloktí (mm)
30-36,5
31-40
Délka těla (mm)
40-54
42-52
Délka ocasu (mm)
31-42
34-40

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
-
-
Délka předloktí (mm)
-
-
M-samci, F-samice
Popis.
Malý druh netopýra, příbuzný netopýra pestrého. Podobný netopýru severnímu, ale je menší. Kontrastně tmavá obličejová část a boltce. Zbarvení srsti je na hřbetě zlatavé, na břišní straně pak šedobílé. Špička ocasu vyčnívá z uropatagia. Epiblema úzká bez příčné chrupavky.


2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
Petrofilní druh vázaný na skály, druhotně na budovy. V letních úkrytech se najde zřídka, častěji se objevuje v lesích nebo ve vchodech do podzemí. V lesnatém území běžný, hlavně ve středních polohách.
Nevyskytuje se v intenzívně obhospodařovaných nížinách.

Stav ve zkoumané oblasti:
 
3. Způsob života
V létě vyhledává štěrbinové úkryty, zimoviště nejsou známa.
Potrava.
Loví ve vzduchu. V potravě převládají motýli, dvoukřídlí, blanokřídlí a malé druhy brouků.
4. Echolokace
Echolokační signály kolem 32 kHz.
 
5. Zajímavosti
Z území ČR jenom dva nálezy. Pouze se náhodně zatoulavá nebo se začíná šířit od jihu. Dřívější vědecké jméno Pipistrellus savii. Chováním se podobá netopýru hvízdavému.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. není chráněn.
Ve vymezeném území nenalezen.
   
 
 
 
imagespacer