spacer

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
8-15
8-12,5
Délka předloktí (mm)
37-44
37-44
Délka těla (mm)
54-63
45-64
Délka ocasu (mm)
35-48
37-48

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
-
9
Délka předloktí (mm)
-
39,8-41
M-samci, F-samice

Popis.
Středně velký druh netopýra. Tmavá srst na hřbetě má výrazný zlatý nádech, srst břišní strany je žlutohnědá. Boltce i létací blány zbarveny téměř černě. Podobně je zbarven netopýr Saviův. Epiblema chybí. Krátký
tragus mírně zahnutý dopředu, špička ucasu vyčnívá z uropatagia.

2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
V lesích hor a vrchovin od 500 m n.m., v ČR až na hřebeny. Za přetetů a v zimě zastižen i v nižších polohách.

Stav ve zkoumané oblasti:
0 letní kolonie, 0 zimní kolonie, jednotlivé zimní i letní nálezy, neprokázáno rozmnožování.
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Zimní nálezy v zámeckém sklepení, letní nálezy v údolí lesního komplexu s řídkou zástavbou.
 
3. Způsob života
Letní kolonie 20-40 samic i jednotliví samci ve štěrbinách uvnitř budov nabo za jejich obložením. Hibernuje v chladných zimovištích, nejčastěji štolách, také v jeskyních a sklepích při teplotách -3 až 4 st. C, na rozdíl od netopýra večerního ve štěrbinách i volně.
Potrava.
Létá už brzo zvečera. Loví ve vzduchu nad vodní hladinou, na pasekách v horských lesích i v podhorských obcích kolem lamp. Kořist tvoří motýli, dvoukřídlí a síťokřídlí.
4. Echolokace
Echolokační signály jsou podobné signálům netopýra večerního, jsou ale vyšší - 30 kHz.
 
5. Zajímavosti
Nejvyšší  známý  věk: 19,5 roku. Nejdelší známý přelet 115 km. Dobře pečuje o svoji srst
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. není chráněn.
Ve vymezeném území patří mezi vzácnější druhy.
   
 
 
 
imagespacer