spacer

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
4-8
4,5-6,5
Délka předloktí (mm)
32-36
31-37
Délka těla (mm)
35-48
35-48
Délka ocasu (mm)
30-43
30-43

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
29-34,8
33,1-33,2
Délka předloktí (mm)
4
4,5-5,5
M-samci, F-samice
Popis.
Malý druh netopýra. Velmi podobný netopýru Brandtovu (některé rozdíly uvedeny také zde). Spolu s tímto druhem jdou nejmenšími druhy rodu Myotis. Oba druhy mají na vnější straně boltce zářez, který špička úzkého a krátkého tragu zřetelně přesahuje, plagiopatagium se připojuje k bázi vnějšího prstu tlapky, která je krátká. Oproti
netopýru Brandtovu má trochu tmavší srst na hřbetě, tragus při bázi tmavý, dospělý samci mají užší penis než samci netopýra Brandtova. Obě pohlaví se liší velikostí třenáků (2. třenák je menší než první, třetí-největší nemá vedlejší hrot). Od podobného netopýra vodního se liší připojením plagiopatagia při základu vnějšího prstu i tím, že při zimování nesklápí boltce dozadu. Stejně velké druhy rodu Pipistrellus pak mají epiblemu, odlišný tvar boltce a také trochu jiné zbarvení. Netopýr vousatý má boltce i létací blány zbarveny hnědočerně, srst je na hřbetě černohnědá s nádechem do zlatova a na břiše světle šedá. U mláďat jsou světlejší odstíny méně výrazné.
2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
Na okrajích lesů a v parcích, od nížin do hor.


Stav ve zkoumané oblasti:
0 letní kolonie, 0 zimní kolonie, jednotlivé letní nálezy, jediný zimní nález, rozmnožování neprokázáno.
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Podzemní prostory (sklep pod hradem, jeskyně v lese), vodní tok v lese.
 
3. Způsob života
Štěrbinový druh (v létě ve štěrbinách mezi trámy na půdách nebo za dřevěným obložením budov), letní kolonie 20-100 samic, porody ve druhé polovině června. Na rozdíl od řady ostatních našich druhů se vyskytuje spíše v malých osamocených steveních poblíž lesů než ve větších osadách. Přezimuje většinou jednotlivě (např. v Dobšinské ledové jeskyni na Slovensku ale i 300 jedinců spolu s netopýrem Brandtovým pohromadě) v jeskyních, štolách a sklepích při 2-8 st. C. Je poměrně odolný vůči chladu. Zimuje ve štěrbinách, ale může i volně viset.
Potrava.
Loví mezi stromy nad vodou (1,5 m nebo výše), převážně ve vzduchu, méně sběrem z vegetace. V potravě převládá dvoukřídlý hmyz, motýli, brouci, síťokřídlí a chrostíci.
4. Echolokace
Echolokační signály zní v detektoru jako rychlé pravidelné rachocení při 45-50 kHz, nejsou běžnou technikou rozlišitelné od signálů netopýra Brandtova.
 
5. Zajímavosti
Nejvyšší  známý  věk: 22,5 roku.  Běžné přelety 15 km, 100 km v jednom roce. Samice rodí dvě mláďata.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. není chráněný.
Ve vymezeném území patří mezi vzácnější druhy.
   
 
 
 
imagespacer