spacer

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
4,5-9,5
5-7
Délka předloktí (mm)
33-39
33-38
Délka těla (mm)
39-51
39-50
Délka ocasu (mm)
32-44
32-44

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
-
7
Délka předloktí (mm)
33,3-34,5
35,7
M-samci, F-samice

Popis.
Malý druh netopýra. Velmi podobný netopýru vousatému
(některé rozdíly uvedeny také zde). Snadno se dají odlišit dospělí samci těchto druhů, neboť netopýr Brandtův má na konci výrazně rozšířený penis. Dále má na rozdíl od netopýra vousatého hřbetní srst světle hnědou, tragus na bázi světlý, první a druhý třenák jsou přibližně stejně vysoké, třetí má vedlejší hrot. Orientačně se dají odlišit podle větší velikosti a světlejší barvy.

2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
Hlavně v souvislých lesních porostech a v blízkosti vody, od nížin do hor.


Stav ve zkoumané oblasti:
0 letní kolonie, 0 zimní kolonie, pouze jednotlivé letní nálezy, rozmnožování je pravděpodobné (nalezena samice v laktaci).
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Prostředí: jeskyně v lese, rybníček v lesním komplexu, lesnaté údolí.
 
3. Způsob života
Podobný jako u netopýra vousatého. Úkryty kolonií i jednotlivých zvířat jsou také obdobného typu - skuliny mezi krytinou střechy či obložením menších budov, trámové štěrbiny a pravděpodobně také stromové dutiny či pukliny ve skalách. Zimuje obdobně jako netopýr vousatý v rozsáhlejších jeskyních či štolách. Většinou zde visí volně, někdy však zalézá i do nehlubokých skulin.
Potrava.
Loví mezi stromy, nad vodou, většinou ve vzduchu, méně sběrem z vegetace. Převládá dvoukřídlý hmyz, motýli, brouci, síťokřídlí, chrostíci.
4. Echolokace
Echolokační signály zní v detektoru jako rychlé pravidelné rachocení při 45-50 kHz, nejsou běžnou technikou rozlišitelné od netopýra vousatého.
 
5. Zajímavosti
Od netopýra vousatého je odlišován teprve nedávno (1970). Rekordní věk je znám z Ruska (Sibiř) 38 let, u nás 26,8 roku. Nejdelší udávané přelety 700 a 230 km.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. ohrožený druh.
Ve vymezeném území patří mezi vzácnější druhy.
   
 
 
 
imagespacer