spacer

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
7-15
6-10,5
Délka předloktí (mm)
35-42
35-41
Délka těla (mm)
45-55
36-60
Délka ocasu (mm)
31-44,5
31-48

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
8-12
11
Délka předloktí (mm)
36-38,8
37,2-38,8
M-samci, F-samice

Popis.
Malý druh netopýra. Spolu s netopýrem pobřežním (který je ale větší) má velkou tlapku a krátký boltec, tragus sahá jen do poloviny jeho výšky. V klidu sklápí boltce dozadu. Plagiopatagium se připojuje k tlapce mezi patním kloubem a bází vnějšího prstu
, takže celá tlapa je volná. Čenich je krátký, široký. Srst je na břiše bílá až šedobílá, na hřbetě hnědá až hnědošedá, ušní boltce a létací blána je světle hnědá. Ve zbarvení mladých exemplářů jsou hnědé odstíny méně výrazné, celkově jsou mláďata poněkud tmavší.

2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
V nižších a středních polohách celé ČR. Na horách jen v době zimování, jsou-li tam podzemní prostory.
Nejvíc mu vyhovuje krajina s dostatkem členitých lesních porostů, s dostatkem vodních ploch, či klidných toků a hojností dutých stromů.
Stav ve zkoumané oblasti:
0 letní kolonie, 0 zimní kolonie, mnoho jednotlivých letních nálezů, pouze jeden zimní nález (vysoká pokryvnost kvadrátů), rozmnožování je pravděpodobné.
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Prostředí: rybníky v lesních porostech, parku i remízku, tok na okraji lesa, jeskyně v lese.
3. Způsob života
Nejčastěji vytváří letní kolonie v dutinách stromů (čítající od 15 do 50 samic), ale také mu vyhovují různé skuliny ve zdech,v klenutí mostů. Na půdách může letní kolonii tvořit až 200 samic. Přezimuje v jeskynních a štolách, hlavně ve štěrbinách stěn a stropů, v hromadách kamení nebo na konci štol.
Potrava.
Na lov vylétá za soumraku. Loví sběrem hmyzu z hladiny pomalu tekoucích a stojatých vod, kdy létá jen 5-20 cm nad hladinou , méně vzdušným lovem. Potravu tvoří dvoukřídlí (zejména pakomáři), chrostíci, motýli, brouci, síťokřídlí a larvy vodního hmyzu.
4. Echolokace
Ultrazvukové signály jdou rychle za sebou a v detektoru jsou slyšet jako rachocení při cca 45 kHz.
 
5. Zajímavosti
V létě hojný v okolí vod, i ve městech. Nejvyšší věk v Anglii 32, v Čechách 28 let. Průměrná délka života 4 až 4,5 roku. Nejdelší známý přelet 260 km, běžné přelety 50, vyjímečně 100 km.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. není chráněn.
Ve vymezeném území nezjištěn.
   
 
 
 
imagespacer