spacer

 

 

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
14-20
14-18
Délka předloktí (mm)
43-49
43-49
Délka těla (mm)
57-67
57-67
Délka ocasu (mm)
46-51
39-51

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
-
-
Délka předloktí (mm)
-
-
M-samci, F-samice
Popis.
Středně velký druh netopýra. Velikost mezi netopýrem velkým či východním a ostatními druhy rodu Myotis. Velmi podobný netopýru vodnímu, ale větší (délka předloktí nad 42 mm). Hranice mezi zbarvením hřbetní a břišní strany těla má mnohem ostřejší a vnitřní strana ocasní létací blány podél holeně je porostlá pásem šedohnědých chlupů. Tragus kratší, nesahá an ido poloviny výšky boltce, plagiopatagium se připojuje k patnímu kloubu. Rozlišitelný i podle echolokace.2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
Vytváří menší letní kolonie (5-30, nanejvýš 100 samic). Kolonie obývají zpravidla prostorné úkryty na půdách budov či větší stromové dutiny.


Stav ve zkoumané oblasti:
 
3. Způsob života
Ještě více než netopýr vodní vázán na stojaté a pomalu tekoucí vody včetně kanálů (Holandsko), v zahraničí jsou známy letní kolonie samic na půdách, zimuje ve štolách a jeskyních. Loví většinou až za úplné tmy, ale asi po půlhodině se vrací a vyletuje až kolem půlnoci. Zpět přiletuje krátce před rozedněním. Nejčastěji loví nad stojatými vodami, létá nízko nad hladinou klidným letem, při letu téměř nemanévruje.
Potrava.
Loví jako netopýr vodní, potravu tvoří dvoukřídlí, chrostíci, motýli a brouci.
4. Echolokace
Echolokační signály při letu nad vodou oproti netopýrovi vodnímu pomalejší, nejsilnější při 35-40 kHz.
 
5. Zajímavosti
Nejvyšší  známý  věk: 26 let. Přeletuje 100-300 km daleko.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. silně ohrožený druh.
Ve vymezeném území nezjištěn.
   
 
 
 
imagespacer