spacer

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
20-35
16-35
Délka předloktí (mm)
54-67
56-67
Délka těla (mm)
67-80
68-83
Délka ocasu (mm)
45-60
45-61

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
56,9-63
61-63,3
Délka předloktí (mm)
22,5-32
22-39
M-samci, F-samice
Popis.
Velký druh netopýra. Velmi podobný netopýru východnímu
(rozdíly uvedeny zde). Podobně jako jiné druhy rodu Myotis má poměrně velké blanité boltce. Zbarvení hřbetní strany hnědavé, břišní šedobílé, boltce a létací blány hnědé. Mláďata a většina subadultních jedinců má srst na hřbetě sytě šedavou.
2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
Na celém území ČR, v letním období chybí v horských oblastech.


Stav ve zkoumané oblasti:
3 letní kolonie, 0 zimní kolonie, jednotlivé letní nálezy, zimní nálezy ojedinělé, prokázáno rozmnožování. Lokalita jedné letní kolonie, která je významná i v celostátním měřítku je zařazena do národního seznamu soustavy NATURA 2000.
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Letní kolonie výhradně v kostelích, ostatní nálezy v podzemních prostorách (sklep pod hradem, jeskyně v lese), rybníky na okraji lesních porostů, vodní toky v lese.

3. Způsob života
Samice tvoří letní kolonie, obvykle 100-500 jedinců, někdy až 1000 jedinců na půdách starších budov (kostely, zámky apod.). Netopýři visí obvykle jeden vedle druhého ve velkém střapci, nejčastěji u hřebene střechy. Jedno mládě, výjimečně dvojčata se rodí v červnu. Koncem léta se páří v malých harémech (do 5 samic s 1 samcem). Přezimuje v podzemních prostorech (jeskyně a štoly) jednotlivě i v koloniích.
Potrava.
Loví hlavně v lesním prostředí, většinu potravy sbírá ze země, převažují brouci, zejména střevlíkovití a vrubounovití, zastoupeny jsou i housenky motýlů, pavouci a sekáči.
4. Echolokace
Nejsilnější složka echolokačních signálů 35 kHz, ve srovnání s menšími druhy rodu Myotis pomalý rytmus.
5. Zajímavosti
Nejvyšší  známý  věk 37,5 roku byl zjištěn na Slovensku. Průměrný věk pouze 3-4 roky, prvního roku se dožívá jen asi polovina mláďat. Přelety mezi letními a zimními úkryty do 100 km, maximum 390 km. Početnost se snížila během druhé poloviny minulého století, posledních 20 let stoupá. Zcela malé kolonie se někdy mohou ukrývat stejně jako samotářsky žijící exempláře (samci) i ve skulinách mezi trámy a jiných úkrytech štěrbinového typu.
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. silně ohrožený druh.
Ve vymezeném území patří mezi běžnější druhy.
   
 
 
 
imagespacer