spacer


Netopýr ušatý a
netopýr dlouhouchý

 

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
6-13
Délka předloktí (mm)
37-44
Délka těla (mm)
41-58
Délka ocasu (mm)
40-56

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
6,5-7
-
Délka předloktí (mm)
38
-
M-samci, F-samice
Popis.
Malý druh netopýra. Podobný netopýru ušatému (Plecotus auritus). Netopýři rodu Plecotus se liší ode všech ostatních druhů boltci dlouhými 31-41 mm. Stejně jako u netopýra černého jsou boltce nad čelem spojené.V zimním spánku mají uši složené pod křídly a vyčnívají pouze tragy. Od netopýra ušatého se liší nepatrně většími rozměry, svrchu tmavošedým zbarvením (také obličej je víc do šeda), tmavě pigmentovaným tragem, palec křídla (bez drápu) je menší než 6 mm, první horní třenák je kratší než 1/3 druhého.
Od netopýra ušatého se liší i užším, delším čumákem bez výrazných mazových žláz.
2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
Ve městech a v zemědělské krajině, v krasových terénech, vyhýbá se lesním komplexům.


Stav ve zkoumané oblasti:
0 letní kolonie, 1 zimní kolonie, jednotlivé zimní nálezy, pouze jeden letní nález, rozmnožování možné (v jednom kvadrátu nalezena současně zimní kolonie i letní nálezy). Celkově se však během doby ze které jsou jednotlivé údaje počet nálezů snižoval.
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Střed města - zámecké sklepení a zámecký park.

3. Způsob života
Letní kolonie 10-40 samic ve škvírách, obvykle na půdách budov, jednotlivci i ve skalních štěrbinách. Zimuje jednotlivě ve sklepích, jeskyních a štolách, ve škvírách i volně, při teplotě 2-5 st.C. Na rozdíl od netopýra ušatého má menší sklon k vyhledávání skulin. V období jarních a podzimních přeletů se zdržují v blízkosti vchodů do jeskyní a štol, do kterých zalétají za účelem páření, a využívají jejich přední částí jako denní úkryt.
Potrava.
Loví sběrem v listoví i vzdušným lovem v zahradách, parcích, kolem lamp. Kořist tvoří dospělci motýlů, méně housenky, dvoukřídlí, brouci a síťokřídlí.
4. Echolokace
Echolokační signály velmi tiché, obtížně zachytitelné, nejčastěji při 50 nebo 35 kHz, rychle za sebou, běžnou technikou se netopýr ušatý a dlouhouchý nedají rozlišit.
 
5. Zajímavosti
Nejvyšší známý věk 15 let, průměrný věk 4 roky. Nejdelší známý věk 62 km. Obecně vzácnější než netopýr ušatý.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. ohrožený druh.
Ve vymezeném území patří mezi vzácnější druhy.
   
 
 
 
imagespacer