spacer


Netopýr ušatý a
netopýr dlouhouchý

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
5-11
5,2-9,2
Délka předloktí (mm)
36-42
35,5-41,4
Délka těla (mm)
41-52
40-52
Délka ocasu (mm)
37-55
39-51

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
6,5-8,5
7,5-8,5
Délka předloktí (mm)
36,4-40,6
39-40,8
M-samci, F-samice
Popis.
Malý druh netopýra. Podobný netopýru dlouhouchému (Plecotus austriacus). Netopýři rodu Plecotus se liší ode všech ostatních druhů boltci dlouhými 31-41 mm. Stejně jako u netopýra černého jsou boltce nad čelem spojené. V zimním spánku mají uši složené pod křídly a vyčnívají pouze tragy. Netopýr ušatý je svrchu hnědý, po stranách krku má obvykle žlutavé skvrny, tragus je světlý, bez výraznější pigmentace a je tupěji zakončen, palec křídla (bez drápu) je větší než 6 mm, první horní třenák dosahuje nejméně do 1/3 výšky druhého.
Od netopýra dlouhouchého se liší i širším, kratším čenichem s výraznými mazovými žlázami a poněkud menší velikostí.
2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
Lesní druh, zejména v nížinách, pahorkatinách a podhorských polohách, vyhýbá se městům.


Stav ve zkoumané oblasti:
0 letní kolonie, 0 zimní kolonie, jednotlivé letní nálezy, zimní nálezy ojedinělé, rozmnožování možné (nalezeny juv. jedinci a pohlavně aktivní samci).
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Podzemní prostory (sklep pod hradem, jeskyně v lese), půda kostela, drobná vodní plocha na okraji lesního porostu.
 
3. Způsob života
Letní kolonie 5-30 samic ve štěrbinových úkrytech na půdách budov (často v lese nebo u lesa), ve stromech, v ptačích či netopýřích budkách. Zimuje jednotlivě ve sklepích, jeskyních a štolách, ve škvírách i volně, při teplotě 2-5 st.C. Na rozdíl od netopýra dlouhouchého má sklon k vyhledávání skulin, v nichž se může při zimování zavěsit-visí břichem k ústí skuliny a někdy se částečně i zakrývá pootevřenou létací blanou. Poměrně intenzívní jsou jarní přelety v měsících únoru až květnu. V období jarních a podzimních přeletů se zdržují v blízkosti vchodů do jeskyní a štol, do kterých zalétají za účelem páření, a využívají jejich předních částí jako denní úkryt.
Potrava.
Loví převážně sběrem hmyzu z listoví, hlavně můry a jiné noční motýly, sbírá i housenky, dvoukřídlé, škvory a pavouky.
4. Echolokace
Echolokační signály velmi tiché, obtížně zachytitelné, nejčastěji při 50 nebo 35 kHz, rychle za sebou, běžnou technikou se netopýr ušatý a dlouhouchý nedají rozlišit.
 
5. Zajímavosti
Nejvyšší známý věk 30 let, průměrná délka života 4 roky. Přeletuje většinou do 20 km, rekord 66 km, nejvyšší stáří 30 let.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. není chráněn.
Ve vymezeném území patří mezi vzácnější druhy.
   
 
 
 
imagespacer