spacer

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
6-13
7-14
Délka předloktí (mm)
36-43
36-42
Délka těla (mm)
45-58
47-59
Délka ocasu (mm)
35-52
35-55

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
8
9
Délka předloktí (mm)
38,7-39,6
38,3-40,2
M-samci, F-samice
Popis.
Středně velký druh netopýra. Nezaměnitelný výraz obličejové části připomíná mopslíka. Srst je dlouhá a hustá, hnědočerná až černá, zejména u starších jedinců se slabým bílým melírem na hřbetě. Ušní boltce a létací blána černé. Poměrně velké, široké ušní boltce, masité, kožovité, dopředu otočené, nad čelem srostlé s dlouhým tragem, úzkým, zašpičatělým.
Epiblema není vyvinutá.
2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
V letních úkrytech se najde zřídka, častěji se objevuje v lesích nebo ve vchodech do podzemí. V lesnatém území běžný, hlavně ve středních polohách.
Nevyskytuje se v intenzívně obhospodařovaných nížinách.

Stav ve zkoumané oblasti:
1 letní kolonie, 0 zimní kolonie, jednotlivé zimní i letní nálezy, prokázáno rozmnožování.
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Okraj souvislého lesa (letní kolonie nalezena v hospodářské budově u samostatně stojícího objektu hájovny), jeskyně v lesním komplexu (jarní a podzimní přelety, zimní úkryty), rybník na okraji lesního porostu.
3. Způsob života
Letní kolonie 10-50 samic pod kůrou, za okenicemi, mezi trámy, v dutinách stromů a v různých štěrbinových úkrytech. Letní kolonie vznikají v blízkosti lesů, ve kterých netopýr černý loví. Samice rodí dvě mláďata. Samci jsou samotářští a jako denní ukryt využívají různé štěrbiny. Zimuje v podzemí (štoly, sklepy) při teplotě 0-5 st.C, jednotlivě i v koloniích (až několik set jedinců) kde zalézá do různých štěrbin, nebo visí volně na stěnách.
Potrava.
Loví (podle některých údajů už brzy z večera) v letu, asi 90 % kořisti tvoří motýli.
4. Echolokace
Echolokační signály jsou proměnlivé, nejčastěji při 35 kHz.
 
5. Zajímavosti
Nejvyšší  známý  věk: 22,5 roku.  Běžné přelety 15 km, 100 km v jednom roce.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. silně ohrožený druh.
Ve vymezeném území patří mezi vzácnější druhy.
   
 
 
 
imagespacer