spacer

 

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
7-15
6-10
Délka předloktí (mm)
36-41
36-41
Délka těla (mm)
41-53
41-53
Délka ocasu (mm)
38-46
38-48

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
6,5-9
9,5-10,5
Délka předloktí (mm)
34,8-40,6
40,5
M-samci, F-samice

Popis.
Malý druh netopýra. Na první pohled podobný netopýru řasnatému, na okraji uropatagia nemá kartáčkovitý lem, pouze jdou viditelné
nevýrazné řídké brvy. Srst na hřbetě vlnitá, hnědavá s cihlově červeným (rezavým) nádechem, podle toho lze druh určit i na dálku. Na vnější straně boltce má pravoúhlý zářez, za nímž při bočním pohledu není vidět špička tragu. Připojení plagiopatagia k tlapce jako u netopýra vousatého.

2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
Teplomilný, na většině území Čech vzácný, hojnější na Moravě. V létě od nížin do podhůří, v listnatých lesích a v krajině parkového typu s blízkostí vody, i v obcích.

Stav ve zkoumané oblasti:
1 letní kolonie, 0 zimní kolonie, jednotlivé zimní i letní nálezy, prokázáno rozmnožování.
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Okraj souvislého lesa (letní kolonie nalezena v hospodářské budově u samostatně stojícího objektu hájovny), jeskyně v lesním komplexu (jarní a podzimní přelety, zimní úkryty), rybník na okraji lesního porostu.
 
3. Způsob života
Letní kolonie 30-300 samic na (většinou velkých) půdách budov, na Slovensku (obecně v jižní a východní části areálu rozšířeníi) i v jeskyních. Někdy se nachází malé kolonie, nebo jednotlivé kusy tohoto druhu uvnitř letních kolonií vrápence malého. Zimoviště volí podle teploty. Zimuje v podzemních prostorech (ve štolách, sklepích a v jeskyních) při teplotě 6-9 st. C, jednotlivě nebo v malých skupinách do 10 jedinců. V letních i zimních úkrytech obykle visí volně.

Potrava.
Loví v alejích, na okrajích lesů, nad vodou (1-5 m), většinu potravy ale sbírá z listí, tvoří ji pavouci, motýli (i housenky), dvoukřídlí (i denní), síťokřídlí.
4. Echolokace
Ultrazvukové signály nejsilnější při 55-58 kHz, v detektoru zní jako řinčení.
 
5. Zajímavosti
Nejvyšší známý věk 18 let, průměrná délka života 2,8 až 3,5 let. Nejdelší známý přelet 108 km, běžné přelety 40 km.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. ohrožený druh.
Ve vymezeném území patří mezi vzácnější druhy.
   
 
 
 
imagespacer