spacer

 

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
5-12
5-10
Délka předloktí (mm)
36-45
37-43
Délka těla (mm)
42-50
41-55
Délka ocasu (mm)
38-47
38-49

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
37,6-40,7
39,3-40,9
Délka předloktí (mm)
6-8
8-9
M-samci, F-samice
Popis.
Malý druh netopýra. Podobný netopýru brvitému. Hlavním znakem je esovitě prohnutá ostruha. Mezi jejím koncem a špičkou ocasu je na zadním okraji uropatagia hustý dvouřadý kartáček z tuhých chlupů-brv délky 1-2 mm (odlišnost od všech ostatních netopýrů). Boltec je oválný a poměrně úzký, bez výrazného postranního zářezu a má nápadně dlouhý úzký tragus dosahující asi 2/3 jeho výšky. Při zimování nebo v klidu neklopí boltce dozadu jako většina ostatních druhů rodu Myotis. Zbarvení je na hřbetě hnědavé a vespod špinavě bílé, chlupy jsou přitom dvoubarevné - vespod černé a u špičky bělavé.
2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
V lesnatých krajinách nížin a středních poloh s dostatkem vodních ploch, přezimuje i ve štolách horských oblastí.


Stav ve zkoumané oblasti:
0 letní kolonie, 1 zimní kolonie, jednotlivé letní nálezy, zimní nálezy ojedinělé, rozmnožování možné (nalezeny juv. jedinci i pohlavně aktivní samci a samice).
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Podzemní prostory (sklep pod hradem, jeskyně v lese), menší vodní plochy a tok v lese.
 
3. Způsob života
Typicky štěrbinový druh, letní kolonie 10-30 samic většinou v budovách a na budovách (půdy, hřebeny střech, dutiny trámů a štěrbiny zdí), osídlují také stromové dutiny. Jedna kolonie může v průběhu léta postupně obývat i více úkrytů různého typu. V zimě v podzemí (spíše jednotlivé exempláře), značná část populací v jeskyních nezimuje.
Potrava.
Při napnutí esovitě prohnuté ostruhy vytváří okraj ocasní létací blány jakýsi rovný kartáč. Tento kartáč nejspíše slouží ke shrabování drobného hmyzu z povrchu listů nebo ze země do vaku, tvořeného ocasní létací blanou, odkud jej pak netopýr snadno sbírá tlamkou. Uvedené použití létací blány není u netopýrů velkou zvláštností, většina druhů však takto chytá kořist létající. V potravě převládají pavouci, motýli, dvoukřídlí (včetně denních much).
4. Echolokace
Echolokační signály jsou krátké, rychle, ale ne zcela pravidelně za sebou, nejsilnější frekvence kolem 50 kHz.
 
5. Zajímavosti
Nejvyšší známý věk 17 let a 6 měsíců. Nejdelší známý přelet 185 km.
Během jarních (už od poloviny února) a podzimních přeletů běžný u jeskynních vchodů a na lesních světlinách.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. není chráněn..
Ve vymezeném území patří mezi vzácnější druhy.
   
 
 
 
imagespacer