spacer

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
13-20
12-20
Délka předloktí (mm)
39-46
40-46
Délka těla (mm)
50-66
53-66
Délka ocasu (mm)
36-46
37-48

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
-
-
Délka předloktí (mm)
-
-
M-samci, F-samice
Popis.
Středně velký druh netopýra, nejmenší z našich druhů rodu Nyctalus. Hnědé zbarvení (nikoli rezavé),
chlupy jsou dvoubarevné (navrchu rezavohnědé a na spodu hnědočerné), boltce a létací blány tmavohnědé. Dlouhá úzká křídla, rychle létající vzdušní lovci se silnými boltci trojúhelníkového tvaru a krátkými paličkovitými tragy.
2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
V lesích nížin a středních poloh, koncem léta zaletuje i do hor.


Stav ve zkoumané oblasti:
0 letní kolonie, 0 zimní kolonie, pouze jednotlivé letní nálezy (z toho pouze jeden fyzický z roku 2003-mrtvý exemplář, ostatní pomocí detektoru), rozmnožování neprokázáno.
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Lesní porost, menší vodní plochy v lese.
 
3. Způsob života

Letní kolonie 20-50 samic v dutinách stromů nebo štěrbinách budov, zimní kolonie větší (ale ze střední Evropy není k dispopzici mnoho údajů).

Potrava.
Loví přímočarým letem nad pasekami, okraji lesů, podél porostních stěn, vysoko nad vodou. Kořistí jsou motýli, dvoukřídlí, síťokřídlí a brouci.

4. Echolokace
Echolokační signály jako u netopýra rezavého, ale vyšší, nejsilnější frekvence 25-30 kHz.
 
5. Zajímavosti
Nejvyšší známý věk 9 let. Přelety 500-1000 km.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. silně ohrožený druh.
Ve vymezeném území patří mezi nejvzácnější druhy.
   
 
 
 
imagespacer