spacer

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
20-36
21-36
Délka předloktí (mm)
50-58
51-56
Délka těla (mm)
62-82
63-84
Délka ocasu (mm)
45-60
49-69

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
-
-
Délka předloktí (mm)
-
-
M-samci, F-samice
Popis.
Velký druh netopýra. Rezavé zbarvení, na břiše poněkud světlejší, jednobarevné chlupy. Vně ostruhy je epiblema s přepážkou, boltce a létací blány tmavohnědé. Dl
ouhá úzká křídla, rychle létající vzdušní lovci se silnými boltci trojúhelníkového tvaru a krátkými paličkoviými tragy.
2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
Na celém území ČR, v listnatých a smíšených lesích a parcích, úkryty i loviště mohou být také ve městech, koncem léta a na podzim se vyskytne i na horách.


Stav ve zkoumané oblasti:
1 letní kolonie, 0 zimní kolonie, jednotlivé letní nálezy, pouze jeden zimní nález, prokázáno rozmnožování.
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Park, vodní plochy v lesním komplexu, tok v lesním údolí i ve středu města.
 
3. Způsob života

Původně lesní druh, letní kolonie 20-100 samic ve stromových dutinách (často na hrázích rybníků), porody v červnu, obvykle 2 mláďata, kolonie samců a odrostlých mláďat i v budovách, od srpna páření v malých harémech (samec a 4-5 samic), většinou v dutinách stromů. Štěrbinový druh. Kolonie v dutinách stromů i ve štěrbinách budov se hlasitě ozývají, tyto zvuky jsou slyšitelné i pouhým uchem. Zimní kolonie až o stovkách jedinců v silných dutých stromech, skalních štěrbinách nebo v panelových domech na městských sídlištích. V letním období vyletuje již za šera a dá se pozorovat zrakem, koncem sezóny může lovit i ve dne. Nejprve létá jen několik metrů nad zemí či nad hladinou rybníků, později loví nad korunami stromů.

Potrava.
Nad pasekami, okraji lesů, vysoko nad vodou loví motýly, brouky, dvoukřídlé, chrostíky aj. Někdy loví v blízkosti bílých světel.

4. Echolokace
Echolokační signály jsou na hranici ultrazvuku, frekvence cca 20 kHz, silné a vysílané v pomalém nepravidelném rytmu, detektorem zjistitelné na vzdálenost cca 100 m.
 
5. Zajímavosti
Migrace do vzdálenosti 2350 km, ale nezdá se, že by byl druhem vysloveně tažným. Nejvyšší známý věk 12 let.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. silně ohrožený druh.
Ve vymezeném území patří mezi běžnější druhy.
   
 
 
 
imagespacer