Netopýři jsou chráněni a k případné manipulaci s nimi je nutný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Mimo možnosti sankcí, může být ten kdo s nimi neodborně manipuluje vystaven riziku přenosu závažných onemocnění.

  
spacer
   
 
 
 
imagespacer