spacer

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
4-9
3-9
Délka předloktí (mm)
37-42,5
37-45
Délka těla (mm)
37-47
37-47
Délka ocasu (mm)
22-33
22-33

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
-
-
Délka předloktí (mm)
-
-
M-samci, F-samice
Popis.
Nejmenší druh vrápence. Vrápenci jsou letouni s blanitými výrůstky na obličeji, v denních i zimních úkrytech visí volně, nemigrují. Vrápenec malý je podobný vrápenci velkému, ale je skoro o polovinu menší.
2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
V Čechách místy chybí, na Moravě a ve Slezsku hojný. Od nížin do 900 m n.m. V letním období preferuje listnaté lesy, parky, krasové oblasti, venkovskou zástavbu a blízkost vody. Zimuje v nížinách i na horách, pokud jsou tam vhodné podmínky.


Stav ve zkoumané oblasti:
0 letní kolonie, 1 zimní kolonie, jednotlivé letní i zimní nálezy, rozmnožování neprokázáno. V roce 2004 a 2005 (stejný exemplář) nalezen nově v k.ú. Bystřice pod Hostýnem. Dle Lučana (2001) se v území zřejmě vyskytují již jen zbytkové populace, které se navíc již ani nerozmnožují - v letním období zde nebyla nalezena žádná samičí kolonie a podle stavu na zimovištích se zdá, že druh zde v blízké budoucnosti vymizí úplně.
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Podzemní prostory (sklep pod hradem, jeskyně v lese, zámecký sklep), půda kostela.
3. Způsob života
Samice tvoří letní kolonie o 10-200 jedincích, obvykle na půdách budov, na Slovensku i v podzemních prostorech, každá rodí jediné mládě, nejčastěji počátkem července. V úkrytech visí v odstupech, ale dojde-li v době březosti nebo kojení k ochlazení, samice se shluknou ve skupinu (střapec) hustě nahloučených těl. Mláďata se rodí koncem května až začátkem června a samice je zprvu nosí na břiše. Zimuje jednotlivě i v koloniích do 300 jedinců, v jeskyních, štolách a sklepích s vyšší vlhkostí (většinou rozsáhlých) při teplotě 6-9 st.C zabalen do létacích blan. Samci dospívají pohlavně koncem prvého roku života, samice většinou až ve druhém roce a jen malá část zabřezne již během prvého roku života.
Potrava.
Loví ve volných vzdušných vrstvách i z povrchů, v parcích, kolem skal a jeskyní, nad vodou. Kořist tvoří drobné druhy motýlů (i housenky), dvoukřídlých, brouků, chrostíků, síťokřídlých a také pavouci.
4. Echolokace
Echolokační signály jsou slabé, vysoké a silně směrované, detektorem se dají zachytit do 4-5 m, nejčastěji při 105-111 kHz (Dopplerův efekt)..
 
5. Zajímavosti
Nejvyšší věk 26 let. Průměrný věk 2,5-3 roky. Nejdelší známý přelet 153 km, běžné přelety 5 až 20 km. Vrápenec malý byl původně formou vysloveně jeskynní. Na rozdíl od jiných vrápenců však začal pronikat do lidských staveb poměrně brzy-zřejmě již ve středověku, takže v současnosti vystupuje u nás spíše jako druh sezónně jeskynní. V literatuře (2) je uvedena teorie, že dnes mnoho samic nerodí, snad v důsledku účinku organochloridových insekticidů.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. kriticky ohrožený druh.
Ve vymezeném území patří mezi vzácné druhy.
   
 
 
 
imagespacer