spacer

1. Morfologie a popis

Biometrické údaje z literatury
 
Literatura 1
Literatura 2
Hmotnost (g)
7-12
7-10,5
Délka předloktí (mm)
39-47
40-47
Délka těla (mm)
45-55
46-52
Délka ocasu (mm)
41-45
41-47

Literatura 1: Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia. Praha.
Literatura 2: Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. Mladá fronta. Praha.


Údaje z oblasti Hostýnských vrchů a jejich úpatí
 
M
F
Hmotnost (g)
9-14
10-13
Délka předloktí (mm)
40,6-44,3
42,5-44,6
M-samci, F-samice

Popis.
Středně velký druh netopýra. Nezaměnitelný podle dlouhých boltců, delších než polovina předloktí, ohneme-li boltec dopředu, přesahuje rovněž zhruba o polovinu své dálky úroveň čenichu. Na rozdíl od netopýrů rodu Plecotus jsou uši daleko od sebe a ani je nikdy nesklápí ani neskládá pod křídla. Srst na hřbetě hnědavé barvy, břicho světle šedé-bělavé.

2. Rozšíření a prostředí
Obecně.
Druh listnatých a smíšených lesů (zejména dává přednost podhorským bukovým lesům), nevyskytuje se v horských smrčinách. V létě i v zimě preferuje hluboké úzké štěrbiny. Relativně je častý v netopýřích budkách. Běžně je nalézán kolem jeskynních vchodů.


Stav ve zkoumané oblasti:
0 letní kolonie, 0 zimní kolonie, jednotlivé zimní i letní nálezy, rozmnožování je pravděpodobné (nalezeny juv. jedinci i samice v laktaci). V území není tak vzácný jako v jiných lokalitách (Lučan 2001).
Celkové rozšíření druhu ve vymezeném území je uvedeno na kartodiagramu. Pro porovnání je vymezené území s proloženou sítí uvedeno zde.

Prostředí.
Podzemní prostory-sklepení pod hradem i jeskyně v lesních porostech.
3. Způsob života
Málo početné letní kolonie (5) 10-30 samic obvykle ve stromových dutinách. Pravděpodobně i různé štěrbinové úkryty na půdách, skalní výklenky a obdobné místy v budovách. Zimuje pravděpodobně v podzemních prostorách, stromových dutinách a snad i skalních štěrbinách. V jeskyních a v jejich okolí se vyskytuje zejména v období jarních a podzimních přeletů. Při zimování visí volně.

Potrava.
Většinu potravy sbírá z listí. Hlavní kořistí jsou motýli (i housenky), dvoukřídlí, rovnokřídlí, brouui a pavouci.

4. Echolokace
Echolokační signály krátké, rychle za sebou nejsilnější frekvence při 50 kHz.
 
5. Zajímavosti
Nejvyšší  známý  věk: 21 let.  Přelety 35-40 km.
 
6. Stav (ohrožení) a ochrana
V ČR dle vyhl. č.395/92 Sb. silně ohrožený druh.
Ve vymezeném území patří mezi vzácnější druhy.
   
 
 
 
imagespacer