Lesy a lesní hospodářství

Zde uvádíme přehled o stavu lesů a lesního hospodářství ve vztahu k ochraně přírody.