Lesy a lesní hospodářství
kraj Zlínský a okres Kroměříž

 

Kraj Zlínský

Okres Kroměříž

Tabulka č. 1: Základní údaje podle dřevin pro kraj Zlínský - z LHP(O) platných k 31.12. 2000.
Tabulka č. 2: Základní údaje podle dřevin pro okres Kroměříž - z LHP(O) platných k 31.12. 1999.
Tabulka č. 3: Základní údaje podle dřevin pro okres Kroměříž - z LHP(O) platných k 31.12. 2000.
Tabulka č.4: Základní údaje podle kategorií a subkategorií lesa pro okres Kroměříž - z LHP(O) platných k 31.12. 2000.

 

Kraj Zlínský

Tabulka č. 1: Základní údaje podle dřevin pro kraj Zlínský - z LHP(O) platných k 31.12. 2000.

dřevina
porostní plocha zásoba bonita střední věk
[ha]
%
[m3] b.k.
%
borovice

10,404.77

6.74

2,711.81

6.05

2.71

65

douglaska

145.80

0.09

40.13

0.09

4.51

41

jedle bělokorá

4,390.68

2.85

1,724.31

3.85

2.03

78

jedle obrovská

18.95

0.01

1.46

0.00

1.24

17

kosodřevina

2.85

0.00

0.00

0.00

0.06

12

modřín

5,423.90

3.51

1,847.33

4.12

1.20

62

smrk ztepilý

69,618.36

45.11

23,472.73

52.35

1.81

57

smrkové exoty

16.73

0.01

1.32

0.00

1.55

20

jehličnaté ostatní

5.14

0.00

0.00

0.00

0.00

19

akát

250.16

0.16

41.78

0.09

5.71

57

bříza

2,844.46

1.84

432.43

0.96

1.63

50

buk

30,082.84

19.49

8,572.60

19.12

2.44

72

dub

13,948.59

9.04

3,186.65

7.11

3.41

69

dub červený

44.43

0.03

6.98

0.02

1.63

31

habr

6,414.86

4.16

1,011.12

2.26

3.85

62

jasan

2,643.09

1.71

586.20

1.31

1.31

59

javor

1,804.70

1.17

309.25

0.69

2.31

47

jilm

32.96

0.02

6.90

0.02

2.67

66

lípa

2,297.51

1.49

462.22

1.03

2.94

54

olše

1,265.25

0.82

185.35

0.41

2.73

50

osika

330.66

0.21

49.43

0.11

6.64

53

topol

411.20

0.27

130.26

0.29

6.31

44

vrba

157.93

0.10

9.75

0.02

7.57

27

listnaté ostatní

332.74

0.22

44.97

0.10

1.70

34

jehličnaté celkem

90,027.18

58.34

29,799.09

66.46

1.89

59

listnaté celkem

62,861.37

40.73

15,035.88

33.54

2.81

66

celkem

152,888.55

99.07

44,834.98

100,00

2.27

62

holina

1,431.82

0.93

-

-

-

-

Celkem

154,320.37

100,00

-

-

-

-

Okres Kroměříž


Tabulka č. 2: Základní údaje podle dřevin pro okres Kroměříž - z LHP(O) platných k 31.12. 1999

dřevina
porostní plocha zásoba bonita střední věk
[ha]
%
[m3] b.k.
%
borovice
1 280,57 3,04 299,88 2,47 2,85 61
douglaska
80,62 0,19 22,42 0,18 4,38 43
jedle bělokorá
363,94 0,86 124,42 1,03 2,58 75
jedle obrovská
12,38 0,03 0,92 0,01 1,06 16
kosodřevina
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
modřín
2 027,06 4,81 770,93 6,36 1,27 74
smrk ztepilý
14 573,31 34,59 4 830,45 39,84 2,18 58
smrkové exoty
1,21 0,00 0,00 0,00 3,00 6
jehličnaté ostatní
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akát
163,95 0,39 34,97 0,29 5,07 64
bříza
1 535,45 3,64 316,34 2,61 1,31 59
buk
8 804,18 20,90 2 754,96 22,72 2,42 76
dub
5 308,55 12,60 1 321,34 10,90 3,08 75
dub červený
21,61 0,05 3,73 0,03 1,16 28
habr
2 366,70 5,62 438,55 3,62 3,04 64
jasan
2 192,55 5,20 533,62 4,40 1,53 66
javor
587,45 1,39 129,64 1,07 2,54 62
jilm
22,89 0,05 5,57 0,05 2,66 82
lípa
1 438,18 3,41 328,30 2,71 3,18 60
olše
550,75 1,31 83,76 0,69 2,63 51
osika
200,39 0,48 38,34 0,32 3,83 56
topol
252,93 0,60 76,83 0,63 6,25 44
vrba
105,58 0,25 4,46 0,04 7,93 25
listnaté ostatní
32,00 0,08 5,53 0,05 2,92 51
jehličnaté celkem
18 339,09 43,53 6 049,01 49,89 2,14 60
listnaté celkem
23 583,16 55,98 6 075,93 50,11 2,63 70
celkem
41 922,25 99,51 12 124,94 100,00 2,41 66
holina
204,4 0,49 - - - -
Celkem
42126,65 100,00 - - - -

Tabulka č. 3: Základní údaje podle dřevin pro okres Kroměříž - z LHP(O) platných k 31.12. 2000.

dřevina
porostní plocha zásoba bonita střední věk
[ha]
%
[m3] b.k.
%
borovice

640.21

3.01

149.86

2.45

2.86

61

douglaska

40.31

0.19

11.21

0.18

4.38

43

jedle bělokorá

184.07

0.87

62.91

1.03

2.58

75

jedle obrovská

5.44

0.03

0.46

0.01

1.06

18

kosodřevina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

modřín

1,013.91

4.77

385.67

6.31

1.27

74

smrk ztepilý

7,321.88

34.45

2,419.57

39.62

2.18

58

smrkové exoty

0.61

0.00

0.00

0.00

3.00

6

jehličnaté ostatní

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

akát

82.10

0.39

17.53

0.29

5.07

64

bříza

767.10

3.61

158.06

2.59

1.31

59

buk

4,414.11

20.77

1,379.68

22.59

2.42

76

dub

2,687.43

12.65

670.03

10.97

3.06

75

dub červený

12.15

0.06

2.34

0.04

1.17

31

habr

1,190.21

5.60

221.32

3.62

3.03

64

jasan

1,135.09

5.34

275.65

4.51

1.53

65

javor

302.50

1.42

66.71

1.09

2.54

61

jilm

11.96

0.06

2.97

0.05

2.66

83

lípa

756.22

3.56

176.57

2.89

3.17

60

olše

281.94

1.33

43.54

0.71

2.62

51

osika

101.28

0.48

19.56

0.32

3.87

56

topol

127.02

0.60

38.58

0.63

6.26

44

vrba

53.25

0.25

2.31

0.04

7.94

25

listnaté ostatní

16.14

0.08

2.78

0.05

2.90

50

jehličnaté celkem

9,206.42

43.32

3,029.68

49.61

2.14

60

listnaté celkem

11,938.48

56.18

3,077.63

50.39

2.62

70

celkem

21,144.90

99.50

6,107.31

100,00

2.41

65

holina

106.80

0.50

-

-

-

-

Celkem

21,251.70

100,00

-

-

-

-


Tabulka č.4: Základní údaje podle kategorií a subkategorií lesa pro okres Kroměříž
- z LHP(O) platných k 31.12. 2000.

kategorie

subkategorie

porostní
plocha

zásoba

[ha]

1000[m3]b.k.

[m3] na 1 [ha]

lesy hospodářské

17,642.04

5,037.49

285.54

lesy ochranné

mimořádně nepříznivá stanoviště

140.29

40.88

291.40

lesy zvláštního určení

pásma ochrany vodních zdrojů I.stupně

76.13

23.05

302.80

území nár. parků a nár.přírodních rezervací

190.01

57.08

300.38

uznané obory a samostatné bažantnice

1,168.57

290.08

248.24

jiný veřejný zájem

2,034.66

658.73

323.75

Celkem

3,469.37

1,028.94

296.58

Celkem

21,251.70

6,107.31

287.38

Zdroj všech tabulek: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

zpět na lesy a lesní hospodářství