Lesy a lesní hospodářství


Lesní oblast č.41 Hostýnsko-vsetínskám vrchovina a Javorníky

 

Zařazení lesů v ČR podle přírodních podmínek stanovuje vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů č. 83/96 Sb. Náš region patří do lesní oblasti č.41.

Mapa přírodních lesních oblastí v ČR

     Tabulka č. 1: Přírodní lesní oblasti v ČR:

1

Krušné hory

2

Podkrušnohorská pánev

3

Karlovarská vrchovina

4

Doupovské hory

5

České středohoří

6

Západočeská pahorkatina

7

Brdská vrchovina

8

Křivoklátsko a Český kras

9

Rakovnicko-kladenská pahorkatina

10

Středočeská pahorkatina

11

Český les

12

Předhoří Šumavy a Novohradských hor

13

Šumava

14

Novohradské hory

15

Jihočeské pánve

16

Českomoravská vrchovina

17

Polabí

18

Severočeská pískovcová plošina a Český ráj

19

Lužická pískovcová vrchovina

20

Lužická pahorkatina

21

Jizerské hory a Ještěd

22

Krkonoše

23

Podkrkonoší

24

Sudetské mezihoří

25

Orlické hory

26

Předhoří Orlických hor

27

Hrubý Jeseník

28

Předhoří Hrubého Jeseníku

29

Nízký Jeseník

30

Drahanská vrchovina

31

Českomoravské mezihoří

32

Slezská nížina

33

Předhoří Českomoravské vrchoviny

34

Hornomoravský úval

35

Jihomoravské úvaly

36

Středomoravské Karpaty

37

Kelečská pahorkatina

38

Bílé Karpaty a Vizovické vrchy

39

Podbeskydská pahorkatina

40

Moravskoslezské Beskydy

41

Hostýnsko-vsetínské vrchy a Javorníky

 

Tabulka č. 2: Zastoupení dřevin k 1.1. 2000 v LO 41.

Název dřeviny

Plocha ha

Plocha %

Zásoba v m3

Zásoba v %

smrk ztepilý 41 165,41 60,39 14 007 783 66,06
smrk pichlavý 10,56 0,02 4 0,00
jedle bělokorá 3 636,57 5,34 1 432 735 6,76
jedle obrovská 6,16 0,01 115 0,00
douglaska tisolistá 38,91 0,06 7 392 0,03
borovice lesní 3 072,59 4,51 802 606 3,79
borovice černá 12,32 0,02 3 687 0,02
vejmutovka 1,34 0,00 432 0,00
kosodřevina 0,64 0,00 0 0,00
modřín evropský 1 422,07 2,09 412 468 1,95
jalovec obecný 3,52 0,01 0 0,00
jehličnaté celkem 49 370,08 72,43 16 667 222 78,61
dub letní 2 091,05 3,07 456 622 2,15
dub červený 4,12 0,01 205 0,00
buk lesní 11 885,03 17,44 3 371 847 15,90
habr obecný 1 711,29 2,51 240 866 1,14
javor mléč 22,95 0,03 3 379 0,02
javor klen 736,34 1,08 129 584 0,61
javor babyka 2,86 0,00 308 0,00
jasan ztepilý 386,55 0,57 70 749 0,33
jilm habrolistý 12,92 0,02 2 778 0,01
vaz 0,06 0,00 10 0,00
akát 41,21 0,06 7 041 0,03
bříza bradavičnatá 890,76 1,31 104 068 0,49
jeřáb ptačí 12,70 0,02 202 0,00
břek 0,04 0,00 16 0,00
třešeň ptačí 9,61 0,01 1 594 0,01
střemcha pozdní 0,09 0,00 13 0,00
hrušeň 0,14 0,00 3 0,00
jabloň 2,10 0,00 27 0,00
ostatní listnaté tvrdé 1,08 0,00 20 0,00
lípa srdčitá 455,99 0,67 82 577 0,39
olše lepkavá 395,03 0,58 50 893 0,24
olše šedá 1,58 0,00 150 0,00
olše zelená 0,10 0,00 12 0,00
osika 41,80 0,06 4 734 0,02
topol bílý 24,01 0,04 5 689 0,03
topol černý 2,52 0,00 557 0,00
ostatní topoly nešlechtěné 0,77 0,00 175 0,00
jíva 13,68 0,02 91 0,00
vrba bílá, v. křehká 18,57 0,03 1 559 0,01
jírovec maďal 0,56 0,00 140 0,00
pajasan žláznatý 3,80 0,01 289 0,00
keře 21,75 0,03 23 0,00
listnaté celkem 18 791,04 27,57 4 536 221 21,39
Celkem 68 161,11 100,00 21 203 443 100,00

Zdroj: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Tabulka č. 3: Věková porostní skladba k 1.1. 2000 v LO 41.

Rozložení věkových stupňů

Věkové stupně Hol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17+

Součet

Plochy věk. Stupňů v ha

637 5 008 4 671 3 844 4 784 5 142 8 569 7 509 7 194 8 289 6 225 3 874 1 911 731 249 85 7 72 68 799

Normální rozl. v. s. v ha

6 209 6 209 6 209 6 209 6 209 6 209 6 207 6 157 5 988 5 337 3 912 2 297 1 000 437 137 50 27 68 799

Odchylka od norm. zast. v %

-19 -25 -38 -23 -17 38 21 17 38 17 -1 -17 -27 -43 -38 -87 167   

Rozložení věkových tříd

Věkové třídy

Hol

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Součet

Plochy věk. tříd v ha 637 9 679 8 628 13 710 14 702 14 514 5 785 980 91 72 68 799

Normální rozloha věk. třídy v ha

12 417 12 417 12 417 12 364 11 325 6 209 1 436 187 27 68 799

Odchylka od normál. v %

-22 -31 10 19 28 -7 -32 -51 167   
Zdroj: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Tabulka č. 4: Podíly ploch a zásob jehličnanů a listnáčů v % podle věkových stupňů k 1.1. 2000 v LO 41.

Věkové stupně

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17+

Celkem

Plocha jehličnany 6,15 5,65 4,38 5,23 5,15 8,79 7,63 7,65 9,62 6,79 3,48 1,36 0,40 0,12 0,01 0,00 0,02 72,43
listnáče 1,20 1,20 1,26 1,79 2,39 3,78 3,39 2,91 2,54 2,34 2,20 1,44 0,68 0,24 0,11 0,01 0,09 27,57

celkem

7,35 6,85 5,64 7,02 7,54 12,57 11,02 10,55 12,16 9,13 5,68 2,80 1,07 0,37 0,12 0,01 0,11 100,00
Zásoba jehličnany 0,01 0,42 1,74 3,83 5,26 10,78 10,27 11,01 14,98 11,02 5,92 2,37 0,71 0,21 0,02 0,00 0,04 78,61
listnáče 0,00 0,05 0,31 0,74 1,37 2,54 2,59 2,55 2,54 2,60 2,69 1,92 0,92 0,31 0,12 0,01 0,12 21,39

celkem

0,01 0,47 2,05 4,57 6,63 13,32 12,87 13,56 17,52 13,62 8,61 4,29 1,63 0,53 0,14 0,02 0,16 100,00

Tabulka č. 5: Podíly ploch a zásob jehličnanů a listnáčů ve věkových stupních k 1.1. 2000 v LO 41.

Věkové stupně

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17+

Celkem

Plocha jehličnany 83,68 82,51 77,62 74,47 68,31 69,95 69,24 72,46 79,13 74,34 61,23 48,63 36,98 33,41 10,46 8,14 14,90 72,43
listnáče 16,32 17,49 22,38 25,53 31,69 30,05 30,76 27,54 20,87 25,66 38,77 51,37 63,02 66,59 89,54 91,86 85,10 27,57
celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Zásoba jehličnany 86,64 90,02 85,02 83,76 79,37 80,90 79,85 81,20 85,50 80,93 68,74 55,27 43,57 40,59 14,48 6,40 24,43 78,61
listnáče 13,36 9,98 14,98 16,24 20,63 19,10 20,15 18,80 14,50 19,07 31,26 44,73 56,43 59,41 85,52 93,60 75,57 21,39
celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tabulka č. 6: Průměrné zásoby a zakmenění podle věkových stupňů k 1.1. 2000 v LO 41.

Věkové stupně

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17+

Průměr

Průměrné zásoby v m3 na ha 0 21 113 203 273 330 363 400 448 464 471 476 473 451 349 509 480 311
Průměrné zakmenění 96 97 95 93 92 90 88 87 86 85 85 85 85 83 74 97 73 89

Zdroj tabulek 2-6: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

zpět na rozcestník

Lesy a lesní hospodářství