Natura 2000

Mapová příloha k dopisu Ministerstvu životního prostředí ČR
Legenda:

modrá linie-námi navrhovaná lokalita pSCI (modře šrafovaná její plocha)
červená linie-oficiálně navrhované lokality
červená plocha-plochy stávajících zvláště chráněných území

 zpět na

NATURA 2000