DISOP
©ČSPOP (2001-2004)
databázový informační systém ochrany přírody

4. Příklady obrazovek z DISOP

Obr. 1: Úvodní obrazovka DISOPOP
Obr. 2: Úvodní obrazovka DISOPSTROMY

Obr. 3: Vyhledávací tabulka

ad 2) Uživatelské číselníky

Obr. 4: Uživatelské číselníky

Zadávání lokalit (jako příklad uvedeny významné krajinné prvky)

Obr. 5: Povinné základní údaje
Obr. 6: Údaje o parcelách
Obr. 7: Další údaje

Zadávání údajů v kombinovaných formulářích lokalit (jako příklad uvedeny kontroly a nálezy ve VKP)

Obr. 8:
Obr. 9:

Analýzy databáze (dotazy) a statistiky databází


Obr. 10:
Obr. 11: Graf

Výstupní sestavy

Obr. 12: Příklad sestavy 1 (úplný výpis zvláště chráněného území)
Obr. 13: Příklad sestavy 2 (seznam VKP, výběr podle katastrálních území)
Obr. 14: Příklad sestavy 3 (výběr podle druhů)

zpět na

DISOP (přehled)