Atlas živočichů Bystřicka a Hostýnských vrchů

V tomto atlase budeme postupně soustřeďovat živočichy ohrožené dle vyhlášky č.395/92 Sb. (V), lokálně ohrožené (L) a dále charakteristické pro vymezenou oblast (T). Přesnou lokalizaci výskytu vzázných druhů z důvodů ochrany přírody neuvádíme.

Číslo
Vědecké jméno
České jméno
Ohrožení
1
ropucha obecná
V, L
2
strnad obecný
T
3
netopýr velký
V, L
4
netopýr hvízdavý
L
5
netopýr ušatý
L
6
skokan hnědý
T, L
7
skokan zelený
V, L

 

Číslo
Vědecké jméno
České jméno
Ohrožení
1
Pipistrellus pipistrellus
L
2
Plecotus auritus
V
3
Myotis myotis
V, L
4
Bufo bufo
V, L
5
Rana arvalis
T, L
6
Emberiza citrinella
T
7
Rana esculenta synkl.
V, L

 

Zpět na hlavní stranu