Pipistrellus pipistrellus (Schreb.)
netopýr hvízdavý

Foto:
ing. Tomáš Svačina
Datum:
3.6. 2003
Lokalita: Hostýnské vrchy


Ohrožení: L
Ekologie:
Poznámky: v Hostýnských vrších velmi vzácně.

 

 

Zpět na hlavní stranu