VKP Německý lom

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

9
87
ŽP-246-OPVKPO-1/95-Sv, 30. 5. 1995
ŽP-246-OPVKPR-1/95-Sv, 3. 7. 1995
Chvalčov
1059/2
(část)
14883
25-14-21
Důvod registrace: Jedinečná lokalita pro rozmnožování ohrožených druhů obojživelníků.

Management: V případě potřeby odklizení odpadků, odstranění náletu.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: Vysazováním dravých ryb, vnosem odpadků, rušením obojživelníků.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Pohled na část na lokality.
Celkový pohled na lokalitu.
Rozmnožování ropuchy obecné-ohroženého druhu (kladení snůček)

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)