VKP Loučka pod Bukovinou

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

8
20
OPVKPO-8/94-Sv,26.9. 1994
OPVKPO-8/94-Sv, 1.11. 1994
Chvalčov
704/1
4269
25-32-01
25-14-21
Důvod registrace: Stanoviště s vysokým zastoupením silně ohrožených a ohrožených druhů rostlin. Výskyt ohrožených druhů živočichů.

Management: Pravidelné jednoroční sečení a odklizení biomasy.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: Nežádoucí sukcesí při neprovádění managementu.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu před zahájením pravidelného managementu.
Po vysečení.
Po vysečení.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)