VKP Příčky u Kozince

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

7
13
OPVKPO-7/94-Sv,10. 6. 1994
OPVKPR-7/94-Sv, 3.8. 1994
Chvalčov
801, 802, 814, 815, 836 (část) dle PK
42770
25-14-21
Důvod registrace: Výjimečně zachovaná společenstva karpatských luk. Výskyt silně ohrožených a ohrožených druhů rostlin.

Management: Pravidelné jednoroční sečení a odklizení biomasy.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: Nežádoucí sukcesí při neprovádění managementu.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu.
Celkový pohled na lokalitu.
Příčky v zimě.
Posečená louka č.2.
Posečená louka č.5.
Prstnatec listenatý (Fuchsův)-ohrožený druh.
Hvozdík pyšný-silně ohrožený druh.
Mečík obecný-silně ohrožený druh.
Okrotice dlouholistá-ohrožený druh.
Hlavinka horská-silně ohrožený druh.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)