VKP Deprese mezi Bedlinou a Lázněmi

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

6
41
OPVKPO-6/93-Sv, 4.10. 1993
OPVKPR-6/93-Sv, 30.9. 1993
Bystřice
pod
Hostýnem
1685 (část)
500
25-14-21
Důvod registrace: Lokalita s výskytem kriticky ohroženého druhu rostliny.

Management: Pravidelné jednoroční sečení a odklizení biomasy.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: intenzivní pastvou, neprováděním managementu.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu.
Pohled před sečením.
Po vysečení.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)