VKP Tůň v kamenolomu Niva

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

5
39
OPVKPO-5/93-Sv, 25.8. 1993
OPVKPR-5/93-Sv, 30.9. 1993
Slavkov
pod
Hostýnem
445/3 (část)
375
25-14-21
Důvod registrace: Lokalita s výskytem kriticky a silně ohrožených a ohrožených druhů živočichů.

Management: Odbahnění (spíše výjimečně ).

Management provádí: -

Ohrožení: činností v lomu, provozem automobilů, potenciálně zasypáním.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Pohled na hladinu (2002).
Pohled na část s rybníčkem (2002).
Dnes již neexistující lokalita ropuchy zelené v lomové jámě (zničena postupující těžbou).
Pokus o "izolaci" lokality od provozu v činném lomu.
Pokus o "izolaci" lokality od provozu v činném lomu.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)