VKP Lom Za humny

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

3
38
OPVKPO-3/93-Sv, 28.7. 1993
OPVKPR-3/93-Sv, 6.9. 1993
Slavkov
pod
Hostýnem
266 dle PK,
265
(části)
8877
25-14-21
Důvod registrace: Lokalita s výskytem petrofytních společenstev a také ohrožených druhů rostlin. Estetický prvek v krajině.

Management: Občasné odstranění náletu.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: celkové zarostení náletem.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu.
Bradáček vejčitý z okrajové části lokality.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)