VKP Skalka-Polomsko 2

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

22
167
ŽP-246-OPVKPO-4/2002-Sv,10.6. 2002
ŽP-246-OPVKPO-4/2002-Sv,19.7. 2002
Rajnochovice
238/1
3741
25-14-18
Důvod registrace: Lokalita je biotopem zvláště chráněného druhu rostliny a dalších význačných teplomilných druhů rostlin.

Management: Pravidelné jednoroční sečení a odstraňování biomasy.

Management provádí: ČSPOP (od příštího roku, dosud bez managementu).

Ohrožení: Nežádoucí sukcese při neprovádění managementu.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu.
Stav lokality před zahájením pravidelného managementu.
Stav lokality před zahájením pravidelného managementu.
Skupina rostlin teplomilného kakostu krvavého.
Vstavač mužský-silně ohrožený druh.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)