VKP Mokřad pod Příčkama

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

21
155
ŽP-246-OPVKPO-3/2002-Sv,13.2. 2002
ŽP-246-OPVKPR-3/2002-Sv, 4.4. 2002
Chvalčov
317
(část)
1363
25-14-21
Důvod registrace: Lokalita je biotopem zvláště chráněného druhu rostliny a dalších význačnějších druhů rostlin tvořících mokřadní společenstvo.

Management: Pravidelné jednoroční sečení a odstraňování biomasy.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: Potenciálně nežádoucí sukcesí při neprovádění managementu.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Prstnatec májový-ohrožený druh rostliny.
Stav lokality před zahájením pravidelného managementu.
Celkový pohled na lokalitu.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)