VKP U jezírka

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

2
9
OPVKPO-2/93-Sv, 24.6. 1993
OPVKPR-2/93-Sv, 3.8. 1993
Chvalčova
Lhota
266 dle PK,
265
(části)
225
25-14-21
Důvod registrace: Lokalita s výskytem silně ohrožených druhů obojživelníků, a ohrožených druhů rostlin.

Management: Sečení břehů, a odklizení biomasy, pravidelné čištění (odstraňování listí) a občasné odbahnění tůně.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: zazemněním, provozem zemědělské techniky na louce.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu před managementem (odstranění listí a odbahnění).
Celkový pohled na lokalitu po provedení managementu.
Management lokality - vysečení břehů.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)