VKP Prameniště Paseky

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

18
156
ŽP-246-OPVKPO-1/2001-Sv, 6.11.2001
ŽP-246-OPVKPR-2/2001-Sv, 13.12. 2001
Rusava
612
730
25-32-01
Důvod registrace: Lokalita je významným stanovištěm ohroženého společenstva rostlin (R1.1) a biotopem ohrožených druhů rostlin.

Management: Pravidelné jednoroční sečení a odstraňování biomasy v pozdějším termínu.

Management provádí: Vlastník pozemku.

Ohrožení: Potenciálně nežádoucí sukcesí při neprovádění managementu.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu.
Skupina rostlin suchopýru-významného druhu mokřadů.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)