VKP Boční rybníčky

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

17
72
ŽP-246-OPVKPO-1/2000-Sv, 19.5. 2000
ŽP-246-OPVKPR-1/2000-Sv, 18.9. 2000
Chomýž
921
753
8165
25-31-05
Důvod registrace: Významný biotop kriticky a silně ohrožených druhů obojživelníků.

Management: Občasné provedení odbahnění ve vhodném rozsahu a termínu, odstranění náletu.

Management provádí: ---

Ohrožení: Zazamněním a následným vyschnutím v případě většího sucha.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu.
Celkový pohled na lokalitu.
Skupina skokanu hnědých při dokončení tahu..

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)