VKP Louka Za vrchy

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

16
74
ŽP-246-OPVKPO-1/99-Sv, 7.7. 1999
ŽP-246-OPVKPR-1/99-Sv, 13.8. 1999
Rusava
580/2 dle PK
2874
25-32-01
Důvod registrace: Biotop silně ohroženého a ohroženého druhu rostliny.

Management: Pravidelné jednoroční sečení a odstraňování biomasy.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: Nežádoucí sukcesí při neprovádění managementu. Zalesnění.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Mečík obecný-silně ohrožený druh.
Celkový pohled na lokalitu.
Celkový pohled na lokalitu.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)