VKP Hostýnská nádržka.

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

15
100
ŽP-246-OPVKPO-2/98-Sv, 16.7. 1998
ŽP-246-OPVKPR-1/97-Sv, 29.9. 1998
Chvalčov
1007/1 (část)
1564
25-14-21
Důvod registrace: Biotop s výskytem silně ohrožených druhů obojživelníků. Nádrž je v širším okolí jedinou vhodnou lokalitou pro rozmnožování obojživelníků.

Management: Občasné odbahnění ve vhodném rozsahu a termínu. Pravidelné sečení břehů.

Management provádí: Vlastník pozemku.

Ohrožení: Potenciálně nevhodným odbahněním, zazemněním.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled.
Celkový pohled.
Vysečení břehů.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)