VKP Pastvina na SV hřebenu Pardusu

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

14
122
ŽP-246-OPVKPO-1/98-Sv, 11.6. 1998
ŽP-246-OPVKPR-1/98-Sv, 27.7. 1998
Rusava
1241/ 1247, 1245, 1240, 1244, 1239/1, 1239/2, 1248 dle PK (část)/ 1246, 1242, 1243, 1237
23553
25-32-01
Důvod registrace: Ukázka charakteristického prvku krajiny v oblasti Rusavy-podhorské pastviny. Biotop zvláště chráněných druhů rostlin.

Management: Pravidelné jednoroční sečení a odstraňování biomasy, občasné odstranění náletu.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: Nežádoucí sukcesí v případě zanedbání managementu.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu.
Stav lokality před zahájením pravidelného managementu.
Odstraňování náletu.
Odstraňování náletu.
Stav po odstranění náletu a po provedení prvního sečení.
Stav po odstranění náletu.
Prstnatec bezový-silně ohrožený druh.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)