VKP Mokřad Košovy

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

13
17
ŽP-246-OPVKPO-1/97-Sv, 25.7. 1997
ŽP-246-OPVKPR-1/97-Sv, 25.8. 1997
Rajnochovice
1190/1 (část)
1190/2 (část)
3079
25-14-23
Důvod registrace: Významná lokalita s výskytem mokřadních společenstev rostlin a živočichů, v Hostýnských vrších unikátní výskyt rešeliníků. Dále se zde nachází ohrožené druhy rostlin.

Management: Pravidelné jednoroční sečení a odstraňování biomasy.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: Potenciálně změnou vodního režimu, nežádoucí sukcesí při neprovádění managementu.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu.
Stav lokality před zahájením pravidelného managementu.
Část lokality po provedeném sečení a odstranění biomasy.
Suchopýr úzkolistý-významný druh mokřadů.
Porost rašeliníku.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)