VKP Nádrž Javorník

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

12
83
ŽP-246-OPVKPO-1/96-Sv, 15.5. 1996
ŽP-246-OPVKPR-1/96-Sv, 15.7. 1996
Příkazy
Osíčko
944, 1127
11058
25-14-17
Důvod registrace: Významná lokalita výskytu a rozmnožování ohrožených a silně ohrožených druhů živočichů.

Management: Občasné "citlivé" odbahnění ve vhodném termínu.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: Nevhodným odbahněním, potenciálně intenzivním chovem ryb .

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu.
Celkový pohled na lokalitu.
Ropucha obecná-ohrožený druh. Probíhající tah-pár v amplexu.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)