VKP Mokřad Grapy

 

Č. VKP
Č. v GISOP

Oznámení registrace
č.j., datum

Potvrzení registrace
č.j., datum

Katastrální
území

Parcelní číslo
Skutečná plocha (m2)

Číslo základní
mapy ČR

11
56
ŽP-246-OPVKPO-3/95-Sv, 10.8. 1995
ŽP-246-OPVKPR-3/95-Sv, 10.10. 1995
Rusava
81/3 (část), 209/1 (část)
3424
25-32-01
Důvod registrace: Významná lokalita výskytu silně ohroženého a ohroženého druhu rostliny.

Management: Pravidelné sečení a odklízení biomasy.

Management provádí: ČSPOP

Ohrožení: Nežádoucí sukcesí při neprovádění managementu.

 

Fotografie VKP
Celkový letecký pohled.
Celkový pohled na lokalitu před prováděním managementu.
Celkový pohled na lokalitu.
Celkový pohled na lokalitu po provedení managementu.
Skupina rostlin kruštíku bahenního-silně ohroženého druhu.
Kruštík bahenní-silně ohrožený druh.

 

zpět na

Významné krajinné prvky (přehled)